Statistik

Brug datastatistik i Calc til at udføre kompliceret analyse af data

For at arbejde med komplicerede statistiske eller ingeniør-analyser, kan du spare arbejde og tid ved at bruge Calc Data Statistik. Du indtaster data og parametre for hver analyse, og værktøjerne bruger passende statistiske eller ingeniør-funktioner for at beregne eller vise resultatet i en resultat-tabel.

Prøvetagning

Opret en tabel med data udtaget fra en anden tabel.

Deskriptiv statistik

Fyld en tabel i regnearket med datasættets statistiske hovedegenskaber.

Variansanalyse (ANOVA)

Producerer variansanalysen (ANOVA) af et givet datasæt

Korrelation

Beregner korrelationen mellem to sæt numeriske data.

Kovarians

Beregner kovariansen mellem to sæt numeriske data.

Eksponentiel udjævning

Resulterer i en udjævnet dataserie

Løbende gennemsnit

Beregner det løbende gennemsnit i en serie tider

Regressionsanalyse

Udfører lineær, logaritmisk eller potentiel regressionsanalyse af et datasæt, der omfatter en afhængig variabel og flere uafhængige variabler.

Parret t-test

Beregner den parrede t-test af to stikprøver.

F-test

Beregner F-testen på to stikprøver.

Z-test

Beregner z-test af to stikprøver.

Chi-kvadrat-test

Beregner Chi-kvadrat-testen på en stikprøve.

Fourier-analyse

Foretager en Fourier-analyse af et datasæt ved at beregne den Discrete Fouriertransformation (DFT) af en input-matrix af komplekse tal ved at bruge et par FFT-(Fast Fourier Transform)-algoritmer.

Støt os venligst!