Problemløser-indstillinger

Brug dialogen Indstillinger til at konfigurere løsningsmotoren.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Problemløser og klik på knappen Indstillinger.


Klik OK for at acceptere ændringen og gå tilbage til dialogen Problemløser.

Løsningsmotor

Vælg løsningsmotoren. Listefeltet deaktiveres, hvis der kun er installeret én løsningsmotor.

note

Du kan installere flere løsningmotorer som udvidelser, hvis de er tilgængelige. Åbn Funktioner - Udvidelsesadministor og blad til webstedet Udvidelser for at lede efter udvidelser.


Indstillinger

Konfigurer den aktuelle løsningsmotor. I feltet Indstillinger, markerer du alle de indstillinger, du vil bruge i den aktuelle målsøgnings-handling. Hvis den aktuelle indstilling tilbyder flere værdier, aktiveres knappen Rediger. Klik på Rediger for at åbne en dialog, hvor du kan ændre værdien.

Rediger

Hvis det aktuelle element i listefeltet Indstillinger lader dig redigere en værdi, kan du klikke på knappen Rediger. Der åbnes en dialog, hvor du kan ændre værdien.

Rediger skalfeltet Indstillinger

Indsæt eller modificer værdien i den valgte indstilling.

Støt os venligst!