Problemløser

Åbner dialogen Problemløser. En løser lader dig løse matematiske problemer med flere ubekendte variabler og et sæt betingelser på variabler med målsøgende metoder.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Problemløser


Indstillinger i Problemløser

warning

Solver settings are not saved to the file by LibreOffice Calc. Closing and reopening the file will reset the solver dialog to default settings.


Målcelle

Indtast eller klik på målcellens cellereference. Dette felt tager adressen på den celle, hvis værdi skal optimeres.

Optimer resultater til

Ved at ændre cellerne

Indtast det celleområde, som kan ændres. Dette er ligningernes variabler.

Begrænsende betingelser

Tilføj et sæt betingelser til det matematiske problem. Hver enkelt betingelse repræsenteres med en cellereference (en variabel), en operator og en værdi.

note

Du kan sætte flere betingelser for en variabel. En variabel i celle A1 skal for eksempel være et heltal mindre end 10. I dette tilfælde sætter du to begrænsende betingelser for A1.


Indstillinger

Åbner dialogen Problemløser-indstillinger.

Dialogen Problemløser-indstillinger lader dig vælge mellem forskellige problemløser-algoritmer til enten lineære eller ikke-lineære problemer eller angive løsningsparametre.

Løs

Klik her for at løse problemet med de aktuelle indstillinger. Dialogindstillingerne bevares, indtil du lukker det aktuelle dokument.

For at løse ligninger med problemløseren

Målet med problemløserprocessen er at finde de variabelværdier, som resulterer i en optimal værdi i målcellen, som også kaldes "objektet". Du kan vælge om værdien i målcellen skal være den største, mindste eller tættest på en given værdi.

Variablernes begyndelsesværdier bliver indsat i et rektangulært celleområde, som du indtaster i feltet Ved at ændre celler.

Du kan angive en serie begrænsende betingelser, som indstiller begrænsninger for nogle celler. Du kan for eksempel sætte den begrænsning, at en af variablerne eller cellerne ikke må være større end en anden variabel eller ikke større end en given værdi. Du kan også definere den begrænsning, at en eller flere variabler skal være heltal (værdier uden decimaler) eller binære værdier (hvor kun 0 og 1 er tilladte).

Brug af ikke-lineære problemløsere

Uanset om du bruger DEPS eller SCO, begynder du med at gå til Funktioner ▸ Problemløser og indstille den celle, der skal optimeres, retningen, der skal gås (minimering, maksimering) og de celler, der skal forandres, for at nå målet. Derefter går du til Indstillinger og angiver den problemløser, der skal bruges og justerer om nødvendigt de tilsvarende parametre.

Der er også en liste over begrænsninger, du kan bruge til at indskrænke den mulige vifte af løsninger eller stramme visse betingelser. I de evolutionære problemløsere DEPS og SCO bruges disse betingelser også til angive begrænsninger på problemets variabler. På grund af algoritmernes tilfældige natur er det meget anbefalelsesværdigt at gøre dette og give øvre (og i tilfældet "Antag ikke-negative variabler" begrænsninger for alle variabler. De behøver ikke at være i nærheden af den aktuelle løsning (som sandsynligvis er ukendt), men skulle give en grov indikation af den ventede størrelse (0 ≤ var ≤ 1 eller måske -1000000 ≤ var ≤ 1000000).

Begrænsninger angives ved at vælge en eller flere variabler (som område) på venstre side og indtaste en numerisk værdi (ikke en celle eller en formel) på højre side. På den måde kan du også vælge, om en eller flere variabler kun skal være Heltal eller Binær.

Støt os venligst!