Problemløser

Åbner dialogen Problemløser. En løser lader dig løse matematiske problemer med flere ubekendte variabler og et sæt betingelser på variabler med målsøgnende metoder.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Problemløser


Problemløser-indstillinger

note

Dialog-indstiller bevares, indtil du lukker det aktuelle dokument.


Mål-celle

Indtast eller klik på cellereferencen til målcellen. Dette felt tager adressen til den celle, hvis værdi skal optimeres.

Optimer resultater til

Ved at skifte celler

Indtast det celleområde kan ændres. Dette er ligningernes variabler.

Begrænsende betingelser

Tilføj et sæt restriktioner for det matematiske problem. Hver restriktion repræsenteres af en cellereference (en variabel), en operator og en værdi.

note

Du kan indstille flere betingelser for en variabel. Eksempelvis skal en variabel i celle A1 være et heltal minddre end 10. I dette tilfælde sætter du 2 begrænsende betingelser for A1.


Indstillinger

Åbner dialogen Problemløser-indstillinger.

Dialogen Problemløser-indstillinger lader dig vælge de forskellige problemløsnings-algoritmer for lineære og ikke-lineære problemer og indstille deres løsnings-parametre.

Løs

Klik for at løse problemet med de aktuelle løsninger. Dialog-indstillingerne bevares, indtil du lukker det aktuelle dokument.

For at løse ligninger med problemløseren

Målet med problemløserprocessen er at finde de variabelværdier, som resulterer i en optimal værdi i målcellen, som også kaldes "objektet". Du kan vælge om værdien i målcellen skal være den største, mindste eller tættest på en given værdi.

Variablernes begyndelsesværdier bliver indsat i et rektangulært celleområde, som du indtaster i feltet Ved at ændre celler.

Du kan angive en serie begrænsende betingelser, som indstiller begrænsninger for nogle celler. Du kan for eksempel sætte den begrænsning, at en af variablerne eller cellerne ikke må være større end en anden variabel eller ikke større end en given værdi. Du kan også definere den begrænsning, at en eller flere variabler skal være heltal (værdier uden decimaler) eller binære værdier (hvor kun 0 og 1 er tilladte).

Brug af ikke-lineære problemløsere

Uanset, om du bruger DEPS eller SCO, begynder du med at gå til Funktioner - Målsøger og indstiller den celle, der skal optimeres, retningen, der skal gås (minimering eller maksimering) og de celler, der skal ændres for at nå målet. Derefter går du til Indstillinger og angiver den problemløser, der skal bruges og justerer om nødvendigt de tilsvarende parametre.

Der er også en liste over restriktioner, du kan bruge til at begrænse det mulige løsningsområde eller at straffe visse betingelser. Disse betingelser bruges imidlertid også i de evolutionære problemløsere DEPS og SCO til at angive grænser for problemets variabler. På grund af algoritmerens tilfældige natur, anbefales det indtrængende at gøre dette og sætte øvre (og i det tilfælde at "Antag ikke-negative variabler" er slået fra også nedre) grænser for alle variabler. De behøver ikke at være nær den aktuelle løser (som sandsynligvis er ukendt) men skulle give en grov indikation af den forventede størrelse (0 ≤ var ≤ 1 eller måske -1000000 ≤ var ≤ 1000000). .

Grænser angives ved at vælge en eller flere varable (som et område) på venstre side og indtaste et numerisk tal (ikke en celle er en formel) på højre side. På denne måde kan du også vælge en eller flere variabler som udelukkende Heltal eller Binær.

Støt os venligst!