ÅR.BRØK (YEARFRAC på engelsk)

Resultatet er antallet af år (inklusive brøkdel) imellem Startdato og Slutdato.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ÅR.BRØK(Startdato; Slutdato [; Basis])

Startdato og Slutdato er to datoværdier.

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


Eksempler

Hvor stor en del af året 2008 ligger mellem 1.1.2002 og 1.7.2001?

=ÅR.BRØK("2008-01-01"; "2008-07-01";0) returnerer 0.50.

Støt os venligst!