ÅR (YEAR på engelsk)

Returnerer året som et tal i overensstemmelse med de interne regneregler.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ÅR(Tal)

Tal viser den interne datoværdi, som årstallet som skal returneres for.

Eksempler

=År(1) returnerer 1899

=ÅR(2) returnerer 1900

=ÅR(33333,33) returnerer 1991

=YEAR(DATEVALUE("2010-09-28")) returns 2010.

Støt os venligst!