ARBEJDSDAG.INTL

Returnerer den dato, der er beregnet fra en begyndelsesdato med et bestemt antal arbejdsdage, før eller efter begyndelsesdatoen. Beregningen kan medtage weekender og helligdage som ikke.arbejdsdage.

Syntaks

ARBEJDSDAG.INTL( Startdato; Dage [; Weekend [; Helligdage]])

Begyndelsesdato: er den dato, hvorfra beregningen udføres.

Dage: antallet af arbejdsdage. Positiv værdi for et resultat efter startdatoen, negativ værdi for et resultat før startdatoen.

Weekend er en valgfri parameter – et tal eller en tekststreng angiver hvilke ugedage der er weekend og ikke betragtes som arbejdsdage. Weekend er et tal eller en tekstsreng for weekend som angiver hvornår weekend optræder. Talværdier for weekend antager følgende:

Tal 1 til 7 for to-dages weekend og 11 til 17 for et-dags weekend.

Tal

Weekend

1 eller ignoreret

Lørdag og søndag

2

Søndag og mandag

3

Mandag og tirsdag

4

Tirsdag og onsdag

5

Onsdag og torsdag

6

Torsdag og fredag

7

Fredag og lørdag

11

Kun søndag

12

Kun mandag

13

Kun tirsdag

14

Kun onsdag

15

Kun torsdag

16

Kun fredag

17

Kun lørdag


Weekend tekststreng giver en anden måde at definere ugentlige fridage. Strengen skal altid have syv (7) tegn – nul (0) for arbejdsdage og et (1) for fridage. Hvert tegn i strengen repræsenterer en dag i ugen, startende med mandag. Kun 1 og 0 er gyldige tegn. “1111111” er en ugyldig kombination og må ikke anvendes. Eksempelvis definerer tekststrengen “0000011” lørdag og søndag som fridage.

Helligdage er en valgfri liste af datoer, som skal betragtes som fridage. Listen kan angives ved et celleområde.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


Eksempler

Hvilken dato kommer 20 arbejdsdage efter 13. december 2016? Indtast startdato i C3 og antallet af arbejdsdage i D3.

Weekend parameteren (tal) kan efterlades tom eller defineres som 1 for standard weekend (ikke-arbejdsdage) - lørdag og søndag.

Cellerne F3 til J3 indeholder fem (5) fridage i julen og nytåret i dato formatet: 24. december 2016; 25 december 2016; 26. december 2016; 31. december 2016; og 1. januar 2017.

=ARBEJDSDAG.INTL(C3;D3;;F3:J3) returnerer 11. januar 2017 i resultatcellen, f.eks. D6 (brug dato format for cellen).

For at definere fredag og lørdag som weekenddage skal du bruge weekendparameter 7.

=ARBEJDSDAG.INTL(C3;D3;7;F3:J3) returnerer 15. januar 2017 med weekendparameter 7.

For at definere søndag som eneste weekenddag skal du bruge weekendparameter 11.

=ARBEJDSDAG.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) returnerer 9. januar 2017.

Alternativt kan "0000001" bruges for søndag som eneste weekenddag.

=ARBEJDSDAG.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) returnerer 9. januar 2017.

Funktionen kan bruges uden de to valgfri parametre - ugedag og fridage - ved at efterlade dem tomme:

=ARBEJDSDAG.INTL(C3;D3) giver resultatet: 10. januar 2017.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.WORKDAY.INTL

Støt os venligst!