ARBEJDSDAG (WORKDAY på engelsk)

Resultatet er et datotal, som kan formateres som en dato. Så ser du datoen for en dag, som er et bestemt antal Arbejdsdage fra Startdato.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ARBEJDSDAG(Startdato; Dage [; Helligdage])

Startdato: datoen hvorfra beregningen bliver udført. Hvis startdatoen er en arbejdsdag, er dagen indeholdt i beregningen.

Dage: antallet af arbejdsdage. Positiv værdi for et resultat efter startdatoen, negativ værdi for et resultat før startdatoen.

Fridage: liste af valgfri fridage. Disse er ikke-arbejdsdage. Indtast et celleområde hvor fridagene er skrevet individuelt.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempler

Hvilken dato kommer 17 arbejdsdage efter 1. december 2001? Indtast startdatoen "1/12/2001" i C3 og antal arbejdsdage i D3. Cellerne F3 til J3 indeholder følgende fridage: "24/12/2001", "25/12/2001", "26/12/2001", "31/12/2001", "1/1/2002".

=ARBEJDSDAG(C3;D3;F3:J3) returnerer 28/12/2001. Formater datotallet som en dato, f.eks. som DD/MM/ÅÅÅÅ.

Støt os venligst!