UGE.NR_OOO

UGE.NR_OOO beregner ugenummeret for den interne datoværdi.

note

Denne funktion eksisterer for interoperabilitet med LibreOffice udgivelser ældre end 5.1.0 og OpenOffice.org. Den beregner ugenumre for et ugenummer system hvor uge 1 er den uge der indeholder 4 januar. Denne funktion giver ikke interoperabilitet med andre regneark programmer. Til nye dokumenter bruges UGE.NR eller ISOUGE.NR i stedet.


Syntaks

UGE.NR_OOO(Tal; Tilstand)

Tal er det interne datotal.

Tilstand sætter starten på ugen og beregningstypen.

1 = Søndag

2 = Mandag (ISO 8601)

enhver anden værdi = Mandag (ISO 8601)

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


Eksempler

=UGE.NR_OOO(DATO(1995;1;1);1) returnerer 1

=UGE.NR_OOO(DATO(1995;1;1);2) returnerer 52. Uge 1 starter mandag d. 2/1/1995.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.1.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Støt os venligst!