VÆRDI

Konverterer strengrepræsentationen af et tal til numerisk form. Hvis den opgivne streng er en gyldig dato, klokkeslæt eller dato-klokkeslæt, returneres det serielle dato-klokkeslæt tal.

Syntaks

VÆRDI(Tekst)

Tekst: En streng (i anførselstegn), et tal eller en reference til en celle, der indeholder en af disse typer, der indeholder den værdi, der skal konverteres.

note

Hvis argumentet Tekst er en streng, der repræsenterer en dato, et klokkeslæt eller en numerisk værdi med decimal- og tusind-skilletegn, skal strengen være i overensstemmelse med de aktuelle lokaliseringsindstillinger.


Eksempler

=VÆRDI("1234") returnerer den numeriske værdi 1234.

=VÆRDI("+1,234.567") returnerer 1234,567 (forudsat lokaliseringen da.DK). Bemærk, at tegnet "+" kunne have været udeladt.

=VÆRDI("DKK100") returnerer 100 (forudsat lokaliseringen da-DK). Bemærk, at valuta-præfikset skal matche de aktuelle lokaliseringsindstillinger.

=VÆRDI("50%") returnerer 0,5. Bemærk, at tegnet "%" gør at numeriske del bliver divideret med 100.

=VÆRDI("30/07/2021") returnerer 44407 (forudsat lokaliseringen da-DK), som er det dato-klokkeslæt-sekvensnummer, der svarer til den opgivne dato.

=VÆRDI("09:20:25") returnerer 0,389178240740741, som er det dato-klokkeslæt-sekvenstal, der svarer til den angivne tidsværdi.

tip

Se flere detaljer om denne funktion på wikisiden VÆRDI.


Støt os venligst!