AFKORT (funktion)

Afkortere et tal, mens den beholder et angiver antal decimalcifre.

Denne funktion svarer til RUND.NED (funktionen).

tip

The rounding method used by this function is known as rounding towards zero. The magnitude of the resulting number will always be less than or equal to the original number.


Syntaks

AFKORT(Tal [; Antal])

Tal: Det tal, der skal afkortes.

Antal: Valgfri parameter, der definerer antallet af decimalpladser, der skal holdes. Standardværdien er 0 (nul).

Brug negative værdier i Antal for at afrunde heltalsdelen af det oprindelige Tal. For eksempel vil -1 runde ned til det første heltalsciffer før decimalskilletegnet, -2 vil runde de to heltalscifre før decimalskilletegnet ned og så videre.

Eksempler

=AFKORT(21,89) returnerer 21. Bemærk, at dettte eksempel benytter standardværdien for Antal, som er 0.

=AFKORT(103,37;1) returns 103,3.

=AFKORT(0,664;2) returnerer 0,66.

=AFKORT(214,2;-1) returnerer 210. Bemærk den negative værdi af Antal, som bevirker, at det første heltalsciffer foran decimalskilletegnet afrundes mod nul.

Støt os venligst!