IDAG (TODAY på engelsk)

Returnerer den aktuelle systemdato fra din computer. Værdien opdateres når du genåbner dokumentet eller ændrer værdierne i dokumentet.

Denne funktion genberegnes altid, når som helst der sker en genberegning.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

IDAG()

IDAG er en funktion uden argumenter.

Eksempler

IDAG() returnerer den aktuelle systemdato.

Støt os venligst!