TEKST.KOMBINER

Sammenkæder en eller flere strenge og bruger skilletegn mellem dem.

Syntaks

TEKST.KOMBINER( Afgrænserer, Spring tomme celler over, Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 253]] )

afgrænser er en tekststreng og kan være et område.

udelad_tomme er et logisk argument. Når det er sat til FALSK eller 0, tages tomme strenge i betragtning og det kan medføre tilstødende skilletegn i den returnerede streng. Når den er sat enhver anden værdi (for eksempel SAND eller 1), ignoreres tomme strenge.

Streng 1[; Streng 2][; … ;[Streng 253]] er strenge, referencer til celler eller til celleområder med strenge.

Områder gennemløbes rækkevis (fra øverst til nederst).

Hvis afgrænser er et område, skal området ikke nødvendigvis være af samme størrelse som antallet af strenge, der skal sammenkædes.

Hvis der er flere skilletegn end strenge, der skal sammenføjes, vil alle skilletegn ikke blive brugt.

Hvis der er færre skilletegn end strenge, der skal sammenføjes, vil skilletegnene blive brugt igen fra begyndelsen.

Eksempler

=TEXTJOIN(" "; 1; "Her"; "kommer"; "solen") returner "Her kommer solen" med mellemrum som skilletegn og ignorerer tomme strenge.

hvis A1:B2 inswholswe "Her", "kommer", "solen" respektive, =TEXTJOIN("-";1;A1:B2) returnerer "Her-kommer-solen" med bindestreger som skilletegn og ignorer tomme strenge.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.TEXTJOIN

Støt os venligst!