SKIFT

SKIFT sammenligner udtryk med værdi1 med værdi'n' og returnerer det resultat, som tilhører til den første værdi, som er med udtrykket. Hvis der ikke er noget træf og der er givet et standard_resultat, bliver denne returneret.

Syntaks

SKIFT( udtryk; værdi1; resultat1[; værdi2; resultat2][; ... ; [værdi127; resultat127][; standard_resultat]])

tip

Hvis du vælger ikke at angive et standardresultat, kan 127 værdi-/resultat-par indtastes som parametre. Hvis du vælger at medtage et standardresultat i slutningen af parameterlisten, kan du kun indtaste 126 værdi-/resultat-par.


udtryk er indtastning af en tekst, et tal, en logisk eller dato-værdi eller en cellehenvisning.

værdi1, værdi2, ,,, er en vilkårlig værdi eller henvisning til en celle. Hver værdi må have et givet resultat.

resutat1, resultat2, ... er en vilkårlig værdi eller henvisning til en celle.

standard_resultat: en vilkårlig værdi eller henvisning til en celle, som returneres, når der ikke er noget match.

Hvis ingen værdi er lig med udtryk og der ikke er givet noget standard-resultat, returneres en #N/A fejl.

Eksempler

=SKIFT(MÅNED(A3),1,"Januar",2,"Februar",3,"Marts","Intet match") returnerer "Januar", når A3 indeholder en dato i Januar, "Februar", når A3 indeholder en dato i Februar, og så videre...

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.SWITCH

Støt os venligst!