SUM.FLERE.HVIS

Returnerer summen af værdier i celler i et område, der opfylder flere kriterier i flere områder.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

SUM.FLERE.HVIS(Funk_Område; Område1; Kriterie[; Område2; Kriterie2][; … ; [Område127; Kriterie127]])

Funktionsomr√•de ‚Äď p√•kr√¶vet argument. Et omr√•de af celler, navnet p√• et navngivet omr√•de eller en etiket for en kolonne eller r√¶kke, som indeholder v√¶rdier til beregning af summen.

Omr√•de 1 ‚Äď obligatorisk argument. Det er et celleomr√•de, et navn p√• et navngivet omr√•de eller en kolonne- eller r√¶kke-overskrift, som det tilsvarende kriterie skal anvendes p√•.

Kriterie: Et kriterie er en enkelt celle, henvisning, tal eller tekst. Det bruges i sammenligninger med celleindhold.

En henvisning til en tom celle fortolkes som den numeriske værdi 0.

Et matchende udtryk kan være:

Omr√•de2 ‚Äď Valgfri. Omr√•de2 og alle de f√łlgende betyder det samme som Omr√•de1.

Kriterie2 ‚Äď Valgfri. Kriterie2 og alle de f√łlgende har samme betydning som Kriterie.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Funktionsomr√•de og Omr√•de1, Omr√•de2... skal have samme st√łrrelse, ellers returnerer funktionen err:502 - ugyldigt argument.

note

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

Betragt den f√łlgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


warning

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Simpelt brug

=SUM.FLERE.HVIS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Beregner summen af v√¶rdier i omr√•det B2:B6 der er st√łrre end eller lig med 20. Returner 75, fordi den femte r√¶kke ikke opfylder kriteriet.

=SUM.FLERE.HVIS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Beregner summen af v√¶rdier i omr√•det C2:C6, som er st√łrre end 70 og korresponderer med celler i omr√•det B2:B6 der er st√łrre end eller lig med 20. Returnerer 275, fordi den anden og femte r√¶kke ikke opfylder mindst √©t kriterium.

Bruger regulære udtryk og indlejrede funktioner

=SUM.FLERE.HVIS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner summen af værdier i området C2:C6, som korresponderer med alle værdier i området B2:B6, undtaget områdets minimums- og maksimumsværdier. Returnerer 255, fordi tredje og femte række ikke opfylder mindst et af kriterierne.

=SUM.FLERE.HVIS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner summen af værdier i området C2:C6 der korresponderer med alle celler i området A2:A6 som begynder med "pen" og til alle celler i området B2:B6 med undtagelse af dettes maksimum. Returnerer 65, fordi kun anden række opfylder alle kriterier.

Reference til en celle som kriterium

Hvis du har brug for nemt at kunne √¶ndre et kriterium, kan du med fordel angive dette i en celle og benytte en reference til denne celle i betingelsen for SUM.FLERE.HVIS funktionen. For eksempel, ovenst√•ende funktion kan omskrives til f√łlgende:

=SUM.FLERE.HVIS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Hvis E2 = pen, returnerer funktionen 65, fordi kæden til cellen erstattes af dennes indhold.

√Öbn en fil med et eksempel.

St√łt os venligst!