SUM

Adderer et sæt tal.

Syntaks

SUM(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempler

=SUM(2;3;4) returnerer 9.

=SUM(A1;A3;B5) beregner summen af de tre celler.

=SUM(A1:E10) beregner summen af alle celler i området A1 til E10.

A formula such as =SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40) may be entered as an array formula by pressing the Shift+Enter keys instead of simply pressing the Enter key to finish entering the formula. The formula will then be shown in the Formula bar enclosed in braces and operates by multiplying corresponding elements of the arrays together and returning their sum.

Støt os venligst!