SUM

Adderer et sæt tal.

Syntaks

SUM(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=SUM(2;3;4) returnerer 9.

=SUM(A1;A3;B5) beregner summen af de tre celler.

=SUM(A1:E10) beregner summen af alle celler i området A1 til E10.

En formel som =SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40) kan indtastes som en matrix-formel ved af trykke på tasterne Skift+Enter i stedet blot af trykke på Enter-tasten for at afslutte indtastningen af formlen. Formlen vises derefter på Formellinjen omgivet af klammer og virker ved gange multiplicere matrixernes tilsvarende elementer sammen og returnere summen af dem.

tip

Se flere detaljer om denne funktion på wikisiden SUM.


Støt os venligst!