SKÆVHED.P

Returnerer skævheden for en distribution ved hjælp af populationen af en tilfældig variabel.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.1.


Syntaks

SKÆVHED.P(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene bør angive mindst tre værdier.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempler

SKÆVHED.P(2;3;1;6;8;5) returnerer 0,2329985562

SKÆVHED.P(A1:A6) returnerer 0,2329985562, når området A1:A6 indeholder {2;3;1;6;8;5}

Støt os venligst!