SKÆVHED.P

Returnerer skævheden for en distribution ved hjælp af populationen af en tilfældig variabel.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.1.


Syntaks

SKÆVHED.P(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene bør angive mindst tre værdier.

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempler

SKÆVHED.P(2;3;1;6;8;5) returnerer 0,2828158928

SKÆVHED.P(A1:A6) returnerer 0,2828158928, når området A1:A6 indeholder {2;3;1;6;8;5}

SKÆVHED.P(Tal1;Tal2) returnerer altid nul, hvis Tal1 og Tal2 resulterer i to tal.

SKÆVHED.P(Tal1) returnerer Err:502 (Ugyldigt argument) hvis Tal1 resulterer i et tal, hvilket skyldes at SKÆVHED.P ikke kan beregnes for en enkelt værdi.

Støt os venligst!