SØGB

Returnerer begyndelsespositionen i en givet tekst, med byte-positioner (skelner ikke mellem STORE og små bogstaver).

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 6.0.


Syntaks

SØGB( Find Tekst; Tekst [; Placering])

Find Tekst: Den tekst eller det tekstudtryk, der skal findes.

Tekst: den tekst, der skal søges i.

Position: Den position i teksten, hvor søgningen begynder.

Eksempler

=SØGB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) returnerer 20.

Støt os venligst!