RUND.NED (funktion)

Runder et tal ned, mens det beholder et angivet antal decimalcifre.

Denne funktion svarer til AFKORT funktionen.

tip

The rounding method used by this function is known as rounding towards zero. The magnitude of the resulting number will always be less than or equal to the original number.


Syntaks

RUND.NED(Tal [; Antal])

Tal: Det tal, der skal rundes ned.

Antal:Valgfri parameter, der definerer det antal decimalpladser, der skal beholdes. Standardværdien er 0 (nul).

Brug negative værdier i Antal for at afrunde heltalsdelen af det oprindelige Tal. For eksempel vil -1 nedrunde det første heltal før decimalskilletegnet, -2 vil nedrunde de to heltalscifre før decimalskilletegnet og så videre.

note

In LibreOffice, the Count parameter is optional, whereas in Microsoft Excel this parameter is mandatory. When an ODS file contains a call to ROUNDDOWN without the Count parameter and the file is exported to XLS or XLSX formats, the missing argument will automatically be added with value zero to maintain compatibility.


Eksempler

=RUND.NED(21,89) returnerer 21. Bemærk, at dette eksempel benytter standardværdien for Antal, som er 0.

=RUND.NED(103,37;1) returnerer 103,3.

=RUND.NED(0,664;2) returnerer 0,66.

=RUND.NED(214,2;-1) returnerer 210. Bemærk Antals negative værdi, som bevirker, at den første heltalsværdi foran decimalskilletegnet bliver afrundet mod nul.

Støt os venligst!