ROMERTAL

Konverterer et tal til et romertal. Værdiområdet skal være mellem 0 og 3999. En forsimplet tilstand kan angives i området fra 0 til 4.

Syntaks

ROMERTAL(Tal [; Tilstand])

Tal: det tal, der skal konverteres til et romertal.

Tilstand: frivillig værdi mellem 0 og 4, der angiver graden af forsimpling, der skal bruges i konverteringen. Jo højere værdien, jo større forsimpling af romertallet.

Eksempler

=ROMERTAL(999) returnerer "CMXCIX" (bruger forsimplingstilstand 0, som er standarden).

=ROMERTAL(999;0) returnerer "CMXCIX".

=ROMERTAL(999;1) returner "LMVLIV".

=ROMERTAL(999;2) returnerer "XMIX".

=V(999;3) returnerer "VMIV".

=ROMERTAL(999;4) returnerer "IM".

=ROMERTAL(0) returnerer "" (tom tekst).

Støt os venligst!