REGEX-funktion

Matcher og udtrækker eller erstatter efter tilvalg tekst med regulære udtryk.

Syntaks

REGEX( tekst ; udtryk [ ; [ erstatning ] [ ; flag|forekomst ] ] )

Tekst En tekst eller henvisning til den celle, hvor det regulære udtryk skal bruges.

Expression: A text representing the regular expression, using ICU regular expressions. If there is no match and Replacement is not given, #N/A is returned.

Erstatning: valgfri. erstatningsteksten og henvisninger, som skal fange grupper. Hvis der ikke er et match, bliver teksten returneret uændret.

Flag: valgfri. "g" erstatter alle matches med udtryk i teksten uden udtrækning. Hvis der ikke er et match, bliver teksten reurneret uændret.

Forekomst: Valgfri. Tal der angiver hvilken match af Udtryk i Tekst der skal udtrækkes eller erstattes. Hvis der ikke er nogen match og Erstatning ikke er givet, returneres #N/A. Er der ingen match og Erstatning er givet, bliver Tekst returneret uændret. Hvis Forekomst er 0, vil Tekst blive returneret uændret.

Eksempler

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") returnerer "Z23456ABCDEF", hvor det f√łrste match med et ciffer er erstattet med "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") returnerer "ZZZZZZABCDEF", hvor alle cifre blev erstattet med "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") returnerer "345ABCDEF", hvor alle forekomster af "1", "2" eller "6" blev erstattet med den tomme streng og således slettet.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) returnerer "bx", den anden match med ".x".

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) returnerer "axbycxd", den anden match med "(.)x" (dvs. "bx") erstattet med den indfangne gruppe bed en karakter (dvs. "b") fulgt af "y".

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 6.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.LIBREOFFICE.REGEX

St√łt os venligst!