OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF

Returnerer sandsynligheden for, at aktiv træffer en forudbestemt prisgrænse, forudsat at aktiekursen kan modelleres som processen S, der førlger den stokastiske diffential ligning, som følger:

ligningen OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF

µ er aktivets procentuelle afvigelse, vol er aktiens procentuelle Volatilitet, og dW er en tilfældig stikprøve fra en normalfordeling med en middelværdi på nul. Wer en Wiener-proces ellerr Brownsk bevægelse.

tip

Find relevante baggrundsoplysninger ved at besøge de engelske Wikipedia-sider Options (finance) og Black-Scholes-model.


Syntaks

OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF(Punkt; Vol(atilitet); drive; T(id til udløb);grænse_nedre; grænse_øvre)

Prik er prisen på / værdien af det underliggende aktiv og bør være støtte end 0,0.

Volatilitet er det underliggende aktivs årlige procentuelle volatilitet udtrykt som et decimalta- (indtast for eksempel 30% som 0,3). Værdien bør være større end 0,0.

Drive er den årlige aktiepris' procentuelle afvigelsesrate (µ i formlen ovenfor). Værdien udtrykkes som en decimal (indtast for eksempel 15% as 0,15).

T(id til udløb) er tiden til optionens udløb i år og bør ikke være negativ.

Træf er optionens træf-pris og bør være ikke-negativ.

Grænse_nedre er den forudbestemte nedre gænse; sættes til nul, hvis der ikke er nogen nedre grænse.

Grænse_øvre er den forudbestemte øvre grænsepris; sættes til nul, hvis der ikke er nogen grænse.

Eksempler

=OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF(30;0,2;0,3;1;0;40) returnerer værdien 0, 6119.

=OPTION_SANDSYNLIG_TRÆF(70;0,3;0,1;0,5;60;0) returnerer værdien 0,4239.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT

Støt os venligst!