NU (NOW på engelsk)

Returnerer computerens systemdato og klokkeslæt. Værdien opdateres, når du genberegner dokumentet, eller hver gang en celleværdi ændres.

Denne funktion genberegnes altid, når som helst der sker en genberegning.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

NU()

NU er en funktion uden argumenter.

Eksempler

=NU()-A1 returnerer forskellen mellem datoen i A1 og nu. Resultatet formateres som et tal.

Støt os venligst!