ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

Returnerer antallet af arbejdsdage mellem start og slut dato. Der er mulighed for at definere weekender og fridage. Den valgfri weekend parameter (eller en tekststreng) kan bruges til at definere weekend dagene (eller ikke-arbejdsdagene i ugen i hver uge). Brugeren kan også vælge at definere en liste af fridage. Weekend dagene og brugerdefinerede fridage er ikke talt med som arbejdsdage.

Syntaks

ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL( Startdato; Slutdato [; [ Weekend ] [; Holidays ] ])

Startdato: datoen hvorfra beregningen bliver udført. Hvis startdatoen er en arbejdsdag, er dagen indeholdt i beregningen.

Slutdato: datoen hvortil beregningen bliver udført. Hvis slutdatoen er en arbejdsdag, er dagen indeholdt i beregningen.

Weekend er en valgfri parameter – et tal eller en tekststreng angiver hvilke ugedage der er weekend og ikke betragtes som arbejdsdage. Weekend er et tal eller en tekstsreng for weekend som angiver hvornår weekend optræder. Talværdier for weekend antager følgende:

Tal 1 til 7 for to-dages weekend og 11 til 17 for et-dags weekend.

Tal

Weekend

1 eller ignoreret

Lørdag og søndag

2

Søndag og mandag

3

Mandag og tirsdag

4

Tirsdag og onsdag

5

Onsdag og torsdag

6

Torsdag og fredag

7

Fredag og lørdag

11

Kun søndag

12

Kun mandag

13

Kun tirsdag

14

Kun onsdag

15

Kun torsdag

16

Kun fredag

17

Kun lørdag


Weekend tekststreng giver en anden måde at definere ugentlige fridage. Strengen skal altid have syv (7) tegn – nul (0) for arbejdsdage og et (1) for fridage. Hvert tegn i strengen repræsenterer en dag i ugen, startende med mandag. Kun 1 og 0 er gyldige tegn. “1111111” er en ugyldig kombination og må ikke anvendes. Eksempelvis definerer tekststrengen “0000011” lørdag og søndag som fridage.

Helligdage er en valgfri liste af datoer, som skal betragtes som fridage. Listen kan angives ved et celleområde.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

Hvor mange arbejdsdage er der mellem 15. december 2016 og 14. januar 2017? Lad startdatoen stå i C3 og slutdatoen i D3. Cellerne F3 til J3 indeholder fem (5) fridage i julen og nytåret i dato format: 24. december 2016; 25. december 2016; 26. december 2016; 31. december 2016; og 1. Januar 2017.

=ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL(C3;D3;;F3:J3) returnerer 21 arbejdsdage med standard weekend dage.

=ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL(C3;D3;11;F3:J3) returnerer 24 arbejdsdage med weekend kun om søndagen.

Alternativt kan du bruge tekststrengen “0000001” for at definere søndag som den eneste ikke-arbejdsdag i ugen.

=ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) returnerer 24 arbejdsdage med weekend kun om søndagen.

Funktionen kan bruges uden de to valgfri parametre - ugedag og fridage - ved at efterlade dem tomme:

=ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL(C3;D3) giver 22 arbejdsdage.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.NETWORKDAYS.INTL

Støt os venligst!