ANTAL.ARBEJDSDAGE (NETWORKDAYS på engelsk)

Returnerer antallet af arbejdsdage mellem en begyndelsesdato og en slut dato. Helligdage kan fratrækkes.

note

De funktioner, hvis navne ender med _ADD eller EXCEL2003, returnerer de samme resultater som de tilsvarende Microsoft Excel 2003 funktioner uden endelse. Brug funktionerne uden endelse for at få resultater baseret på internationale standarder.


note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ANTAL_ARBEJDSDAGE( Startdato; Slutdato [; [ Helligdage] [; Arbejdsdage] ])

Startdato: datoen hvorfra beregningen bliver udført. Hvis startdatoen er en arbejdsdag, er dagen indeholdt i beregningen.

Slutdato: datoen hvortil beregningen bliver udført. Hvis slutdatoen er en arbejdsdag, er dagen indeholdt i beregningen.

Fridage: valgfri liste af helligdage. Disse er ikke-arbejdsdage. Indtast et celleområde hvor fridagene er skrevet individuelt.

Arbejdsdage er en valgfri liste af tal der definerer en standard arbejdsuge. Denne liste starter med søndag, arbejdsdage angives med nul og ikke-arbejdsdage med en ikke-nul værdi.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempler

Hvor mange arbejdsdage er der mellem 15/12/2001 og 15/1/2002? Startdatoen befinder sig i C3 og slutdatoen i D3. Celler F3 til J3 indeholder følgende fridage: "24/12/2001", "25/12/2001", "26/12/2001", "31/12/2001", "1/1/2002".

=ANTAL.ARBEJDSDAGE(C3;D3;F3:J3) returnerer 17 arbejdsdage.

Hvor mange arbejdsdage er der mellem 12. og 25. september i 2016 hvis kun mandage, tirsdage og onsdage betragtes som arbejdsdage?

=ANTAL.ARBEJDSDAGE(DATO(2016;9;12); DATO(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) returnerer 6 arbejdsdage.

Støt os venligst!