MINHVISER funktion

Returnerer minimum af værdier i celler i et område, der opfylder flere kriterier i flere områder.

Syntaks

MINHVISER(Funk_Område; Område1; Kriterie[; Område2; Kriterie2][; … ; [Område127; Kriterie127]])

Funktionsomr√•de ‚Äď p√•kr√¶vet argument. Et omr√•de af celler, navnet p√• et navngivet omr√•de eller en etiket for en kolonne eller r√¶kke, som indeholder v√¶rdier for at beregne minimum.

Omr√•de 1 ‚Äď obligatorisk argument. Det er et celleomr√•de, et navn p√• et navngivet omr√•de eller en kolonne- eller r√¶kke-overskrift, som det tilsvarende kriterie skal anvendes p√•.

Kriterie: Et kriterie er en enkelt celle, henvisning, tal eller tekst. Det bruges i sammenligninger med celleindhold.

En henvisning til en tom celle fortolkes som den numeriske værdi 0.

Et matchende udtryk kan være:

Omr√•de2 ‚Äď Valgfri. Omr√•de2 og alle de f√łlgende betyder det samme som Omr√•de1.

Kriterie2 ‚Äď Valgfri. Kriterie2 og alle de f√łlgende har samme betydning som Kriterie.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Funktionsomr√•de og Omr√•de1, Omr√•de2... skal have samme st√łrrelse, ellers returnerer funktionen err:502 - ugyldigt argument.

note

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).

Eksempel

Betragt den f√łlgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


warning

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Simpelt brug

=MINHVISER(B2:B6;B2:B6;"<35")

Beregner minimum for værdier i området B2:B6, som er mindre end eller lig med 20. Returnerer 17.

=MINHVISER(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">90")

Beregner minimum for v√¶rdier i omr√•det C2:C6 som er mindre end 90 og korresponderer til celler i omr√•det B2:B6, med v√¶rdier st√łrre end eller lig med 20. Returnerer 190.

Brug af regulære udtryk og indlejrede funktioner

=MINHVISER(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner den mindste af værdierne i området C2:C6, der svarer til alle værdierne i området B2:B6 undtaget dets minimum og maksimum.

=MINHVISER(C2:C6;A2:A6;".*bog";B2:B6;">"&MIN(B2:B6))

Beregner minimum af værdierne i området C2:C6, som svarer til alle celler i området A2:A6, som slutter med "bog" og til alle celler i området B2:B6, undtaget dets minimum. Returnerer 190.

Reference til en celle som kriterie

Hvis du har brug for at √¶ndre et kriterium p√• en nem m√•de, kan du √łnske at angive det i en s√¶rskilt celle og bruge en henvisning til denne celle i betingelsen for MINHVISER-funktionen. For eksempel kan den ovenn√¶vnte funktion omskrives som f√łlger:

=MINHVISER(C2:C6;A2:A6;".*"&E2;B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Hvis E2 = "book", returnerer funktionen 180, fordi referencen i cellen er erstattet med dets indhold.

√Öbn en fil med et eksempel.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.MINIFS

St√łt os venligst!