MAKSHVISER funktion

Returnerer maksimum af værdier i celler i et område, der opfylder flere kriterier i flere områder.

Syntaks

MAKSHVISER(Funk_Område; Område1; Kriterie[; Område2; Kriterie2][; … ; [Område127; Kriterie127]])

Funktionsomr√•de ‚Äď p√•kr√¶vet argument. Et omr√•de af celler, navnet p√• et navngivet omr√•de eller en etiket for en kolonne eller r√¶kke, som indeholder v√¶rdier til at beregne maksimum.

Omr√•de 1 ‚Äď obligatorisk argument. Det er et celleomr√•de, et navn p√• et navngivet omr√•de eller en kolonne- eller r√¶kke-overskrift, som det tilsvarende kriterie skal anvendes p√•.

Kriterie: Et kriterie er en enkelt celle, henvisning, tal eller tekst. Det bruges i sammenligninger med celleindhold.

En henvisning til en tom celle fortolkes som den numeriske værdi 0.

Et matchende udtryk kan være:

Omr√•de2 ‚Äď Valgfri. Omr√•de2 og alle de f√łlgende betyder det samme som Omr√•de1.

Kriterie2 ‚Äď Valgfri. Kriterie2 og alle de f√łlgende har samme betydning som Kriterie.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Funktionsomr√•de og Omr√•de1, Omr√•de2... skal have samme st√łrrelse, ellers returnerer funktionen err:502 - ugyldigt argument.

note

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

Betragt den f√łlgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


warning

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Simpelt brug

=MAKSHVISER(B2:B6;B2:B6;"<35")

Beregner maksimum af v√¶rdier i omr√•det B2:B6, der er st√łrre end eller lig med 20. Returner 35, fordi den femte r√¶kke ikke opfylder kriteriet.

=MAKSHVISER(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Beregner maksimum for v√¶rdier i omr√•det C2:C6, som er mindre end 90 og som korresponderer med celler i omr√•det B2:B6 med v√¶rdier st√łrre end eller lig med 20. Returnerer 85, fordi den fjerde og femte r√¶kke ikke opfylder mindst et kriterium.

Brug af regulære udtryk og indlejrede funktioner

=MAKSHVISER(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner maksimum af værdier i området C2:C6, som korresponderer med alle værdier i området B2:B6, med undtagelse af dets minimum og maksimum værdi. Returnerer 190, fordi kun fjerde række opfylder kriterierne.

=MAKSHVISER(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<="&MAKS(B2:B6))

Beregner maksimum af værdier i området C2:C6, som korresponderer med alle værdier i området A2:A6, begyndende med "pen" og til alle celler i B2:B6 området, bortset fra dets maksimum. Returnerer 85, fordi kun tredje række opfylder kriterierne.

Reference til en celle som et kriterie

Har du brug for en let måde at ændre kriterie på, kan du skrive det i en separat celle, og bruge en reference til denne celle i betingelsen i din MAKSHVISER-funktion. For eksempel kan ovenstående funktion omskrives således:

=MAKSHVISER(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Hvis E2 = "pen", returnerer funktionen 65, fordi referencen til cellen erstattes af dennes indhold.

√Öbn en fil med et eksempel.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.MAXIFS

St√łt os venligst!