HVISER

HVISER er en gentagen HVIS-funktion.

Syntaks

HVISER( Test1; Resultat1[; Test2; Resultat2][; ... ; [Test127; Resultat127]])

udtryk1, udtryk2, ... er boolske værdier, som kan være SAND(E) eller FALSK(E)

resultat1, resultat2, ... er værdier, som returneres, hvis den logiske test er SAND

HVISER(udtryk1, resultat1, udtryk2, resultat2, udtryk3, resultat3) udføres som

HVIS udtryk1 er SAND

SÅ resultat1

ELLERS HVIS udtryk2 er SAND(T)

SÅ resultat2

ELLERS HVIS udtryk3 er SAND(T)

SÅ resultat3

For at få et standardresultat må ingen udtryk være SAND(E), tilføj et sidste udtryk, som altid er SAND(T), som SAND eller 1=1 fulgt af standardresultatet.

Hvis der mangler et resultat til et udtryk eller intet udtryk er SAND(T), returneres en #N/A-fejl.

Hvis et udtryk hverken er SAND eller FALSK, returneres en #VÆRDI-fejl.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.IFS

Støt os venligst!