TIME (HOUR på engelsk)

Returnerer timen for et givet tidsværdi. Timen bliver returneret som et heltal mellem 0 og 23.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

TIME(Tal)

Tal, som en tidsværdi, er et decimaltal, for hvilken timen skal returneres.

Eksempler

TIME(NU()) returnerer den aktuelle Time

TIME(C4) returnerer 17, hvis indholdet af C4 = 17:20:00.

Støt os venligst!