FOURIER

Beregner den Diskrete Fourier Transformation [DFT] af en inddata-matrice af komplekse tal ved at bruge et par hurtige Fourier-transformations-algoritmer (FFT: Fast Fourier Transform). Funktionen er en matriceformel.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 6.3.


Syntaks

FOURIER(Matrix; Grupperet_kolonnevis [; Inverse [; Polær [; Minimumsstørrelse]]])

Matrice er et 2 x N eller N x 2 område, der repræsenterer en matrice af komplekse tal, der skal transformeres, og hvor N repræsenterer matricens længde. matricen repræsenterer de relle og de imaginære dele af data.

Grupperet_kolonnevis er et logisk (SAND eller FALSK, 1 eller 0) argument. Når SAND, er matricen grupperet kolonnevis, hvor den første kolonne indeholder den reelle del af det komplekse tal og den anden kolonne indeholder den imaginære del af det komplekse tal. Når FALSK, indeholder den første række den reelle del af det komplekse tal og den anden række den imaginære del af det komplekse tal. Hvis der kun er 1 kolonne (række), bliver inddata-sekvensen behandlet som udelukkende reelle tal.

Invers er et valgfrit logisk(SAND eller FALSK, 1 eller 0) argument. Når SAND, beregnes den inverse Diskrete Fourier-Transformation (DFT). Standardværdien er FALSK.

Polær: er et valgfri logisk (SAND eller FALSK, 1 eller 0) argument. Angiver, om de endelige uddate er er i polære koordinate (størrelse, fase). Dette argument er valgfrit og standardværdien er FALSK.

Minimumsstørrelse: bruges udelukkende hvis Polær=SAND. Alle frekvenskomponenter med en størrelse mindre end Mindstestørrelse vil blive undertrykt med en størrelse-fase nulværdi. Dette er meget nyttigt, når du ser på et signals størrelse-fase-spekter, fordi der altid er et eller andet meget lille afrundingsfejl, når du bruger FFT-algoritmer og det resulterer i ukorrekte faser forskellige fra nul for ikke-eksisterende frekvenser. Ved at sørge for en passende værdi til denne parameter, kan disse ikke-eksisterende frekvens-komponeter undertrykkes. Som standard er værdien af Minimumsstørrelse 0,0 og der udføres som standard ingen undertrykkelse.

Eksempler

Grupperet kolonnevis

SAND

Polær

FALSK

Invers

FALSK

Formel

{=FOURIER(B6:C40;B1;B2;B3;0)}

Kildematrix

Transformeret matrix

Reel

Imaginær

Reel

Imaginær

0.392555411592569

0

17.1775578743134

3.88635177703826E-015

1.20843701681219

0

3.428868795359

2.37164790000189

0.851477676762644

0

-6.80271615433369

-15.1345439297576

1.78534651907738

0

-1.605447356601

-5.08653060378972

1.77946506138316

0

0.395847917447356

-2.41926785527625

1.51890060220168

0

-1.49410383304833

-2.39148041275

1.04694666137238

0

0.87223579298981

-1.14394086206797

0.83110083951399

0

1.5332458505929

0.678159168870983

1.23006228455127

0

0.450563708411459

0.22911248792634

0.133409796396031

0

0.545106616940358

0.411028927740438

0.130471655802496

0

2.22685996425193

-2.43092236748302

0.386478761838145

0

-1.61522859107175

-2.41682657284899

-0.703398287742919

0

1.30245078290168

1.45443785733126

-0.899115309693977

0

1.57930628561185

-1.33862736591677

-0.124045510064504

0

-1.07572227365276

-0.921557968003809

-0.513553513012611

0

-0.0557824179238028

-1.81336029451831

-0.613559196487517

0

-0.577666040004067

1.38887243891951

0.32607259491689

0

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.0316297814625926

0

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.52298725899815

0

-0.577666040004051

-1.38887243891954

0.436798031445888

0

-0.0557824179237846

1.81336029451832

0.846212627320418

0

-1.07572227365276

0.921557968003802

0.913061096906024

0

1.57930628561187

1.33862736591678

1.2666287534781

0

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.6653650481107

0

-1.61522859107176

2.416826572849

1.36582636202864

0

2.22685996425191

2.43092236748304

1.46722190894756

0

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.66120489728397

0

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.701534531762234

0

1.53324585059292

-0.678159168870965

0.65869368245062

0

0.872235792989797

1.14394086206799

0.287522455580069

0

-1.49410383304834

2.39148041275001

-0.409911360506096

0

0.395847917447327

2.41926785527626

-0.583168875679498

0

-1.60544735660102

5.08653060378972

-0.799684083650078

0

-6.80271615433379

15.1345439297575

-0.621417306845244

0

3.42886879535907

-2.37164790000194


Ă…bn en fil med et eksempel.

Støt os venligst!