FOURIER

Beregner den Diskrete Fourier Transform [DFT] af en input-matrix af komplekse tal med et par Fast Fourier Transform (FFT)-algoritmer. Funktionen er en matrix-formel.

Syntaks

FOURIER( Matrix; Grupperet_efter_kolonner [; Invers [; Polær [; Minimumsmagnitude]]])

Matrice er et 2 x N eller N x 2 område, der repræsenterer en matrice af komplekse tal, der skal transformeres, hvor N er matricens længde. Matricen repræsenterer de reelle og imaginære dele af data.

GroupedByColumns er et logisk (SAND eller FALSK, 1 eller 0) argument. Når SAND, er matricen grupperet i kolonner, hvor den første kolonne indeholder den reelle del af del af det komplekse tal og den anden kolonne indeholder den imaginære del af det komplekse tal. Når FALSK, indeholder den første række den den reelle del af del af det komplekse tal og den anden kolonne indeholder den imaginære del af det komplekse tal. Hvis der kun er en kolonne, bliver input-sekvensen behandlet som rent reel.

Invers er et valgfrit, logisk (SAND eller FALSK, 1 eller 0) argument. Når SAND, beregnes den inverse Diskrete Fourier Transformation. Standardværdien er FALSK.

Polær: er et valgfri logisk (SAND eller FALSK, 1 eller 0) argument. Angiver, om de endelige uddate er er i polære koordinate (størrelse, fase). Dette argument er valgfrit og standardværdien er FALSK.

Minimumsstørrelse: bruges udelukkende hvis Polær=SAND. Alle frekvenskomponenter med en størrelse mindre end Mindstestørrelse vil blive undertrykt med en størrelse-fase nulværdi. Dette er meget nyttigt, når du ser på et signals størrelse-fase-spekter, fordi der altid er et eller andet meget lille afrundingsfejl, når du bruger FFT-algoritmer og det resulterer i ukorrekte faser forskellige fra nul for ikke-eksisterende frekvenser. Ved at sørge for en passende værdi til denne parameter, kan disse ikke-eksisterende frekvens-komponeter undertrykkes. Som standard er værdien af Minimumsstørrelse 0,0 og der udføres som standard ingen undertrykkelse.

Eksempler

Grupper efter kolonner

SAND

Polær

FALSK

Invers

FALSK

Formel

{=FOURIER( B6:C40,B1,B2,B3,0)}

Kildematrix

Transformeret matrix

Reel

Imaginær

Reel

Imaginær

0.392555411592569

0

17.1775578743134

3.88635177703826E-015

1.20843701681219

0

3.428868795359

2.37164790000189

0.851477676762644

0

-6.80271615433369

-15.1345439297576

1.78534651907738

0

-1.605447356601

-5.08653060378972

1.77946506138316

0

0.395847917447356

-2.41926785527625

1.51890060220168

0

-1.49410383304833

-2.39148041275

1.04694666137238

0

0.87223579298981

-1.14394086206797

0.83110083951399

0

1.5332458505929

0.678159168870983

1.23006228455127

0

0.450563708411459

0.22911248792634

0.133409796396031

0

0.545106616940358

0.411028927740438

0.130471655802496

0

2.22685996425193

-2.43092236748302

0.386478761838145

0

-1.61522859107175

-2.41682657284899

-0.703398287742919

0

1.30245078290168

1.45443785733126

-0.899115309693977

0

1.57930628561185

-1.33862736591677

-0.124045510064504

0

-1.07572227365276

-0.921557968003809

-0.513553513012611

0

-0.0557824179238028

-1.81336029451831

-0.613559196487517

0

-0.577666040004067

1.38887243891951

0.32607259491689

0

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.0316297814625926

0

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.52298725899815

0

-0.577666040004051

-1.38887243891954

0.436798031445888

0

-0.0557824179237846

1.81336029451832

0.846212627320418

0

-1.07572227365276

0.921557968003802

0.913061096906024

0

1.57930628561187

1.33862736591678

1.2666287534781

0

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.6653650481107

0

-1.61522859107176

2.416826572849

1.36582636202864

0

2.22685996425191

2.43092236748304

1.46722190894756

0

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.66120489728397

0

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.701534531762234

0

1.53324585059292

-0.678159168870965

0.65869368245062

0

0.872235792989797

1.14394086206799

0.287522455580069

0

-1.49410383304834

2.39148041275001

-0.409911360506096

0

0.395847917447327

2.41926785527626

-0.583168875679498

0

-1.60544735660102

5.08653060378972

-0.799684083650078

0

-6.80271615433379

15.1345439297575

-0.621417306845244

0

3.42886879535907

-2.37164790000194


Åbn en fil med et eksempel.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 6.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.LIBREOFFICE.FOURIER

Støt os venligst!