PROGNOSE.ETS.STAT.MULT-funktion

Returnerer de(n) værdi(er), som er resultater af ETS-/EDS-algoritmerne.

Eksponentiel udglatning er en metode til at udglatte reelle værdier i en tidsserie for at forudsige mulige fremtidige værdier.

Eksponentiel triple udglatning (ETS) er et sæt algoritmer, hvor både tendens og periodisk (sæsonmæssig) indvirkninger behandles. Eksponentiel dobbelt udglatning (EDS) er en algoritme som ETS, men uden periodiske indvirkninger. EDS fremstiller lineære forudsigelser.


PROGNOSE.ETS.STAT.MULT beregner med modellen

prognose = (basisværdi + trend*∆x) * periodisk_afvigelse.

Syntaks

PROGNOSE.ETS.STAT.MULT (værdier, tidslinje, stat_type, [periodelængde], [datafuldførelse], [aggregering])

værdier (obligatoriske): En numeriske matrice eller område. Værdier er de historiske værdier, som du vil forudsige de næste punkter for.

tidslinje (obligatorisk): En numerisk matrix eller et område. Tidslinje (x-værdi) området til historiske værdier.

Noteikon

Tidslinjen behøver ikke at være ordnet, funktionerne vil sortere den til beregninger.
Tidslinjens værdier skal have ensartede mellemrum.
Hvis der ikke kan ses en konstant afstand på den ordnede tidslinje, returnerer funktionerne fejlen #NUM!
Hvis tidslinjens og de historiske værdiers områder ikke har den samme størrelse, returnerer funktionerne fejlen #N/A.
Hvis tidslinjen indeholder mindre end 2 dataperioder, returnerer funktionerne fejlen #VALUE!


stat_type (obligatorisk): En numerisk værdi fra 1 til 9. En værdi indikerer hvilken statistik der returneres for de givne værdier og x-område

Følgende statistikker kan returneres:

stat_type

Statistikker

1

Alfa udglatningsparameter fra ETS-algoritmen (basis)

2

Gamma-udglatningsparameter fra ETS-algoritmen (tendens)

3

Beta-udglatningsparameter fra ETS-algoritmen (periodisk afvigelse)

4

Middeltal for absolut skaleret fejl (MASE) - en måling af forudsigelsers nøjagtighed.

5

Symmestrisk middeltal for absolut procentvis fejl (SMAPE) - en nøjagtighedsmåling baseret på procentvise fejl

6

Middeltal for absolut fejl (MAE) -- en måling af forudsigelsers nøjagtighed.

7

Roden af middeltal af kvadrat på fejl (RMSE) - en måling af forskelle mellem forudsagte og observerede værdier.

8

Trinlængden på den detekterede tidslinje (x-område). Hvis der opdages en trinlængden i måneder/kvartaler/år, er trinlængden i måneder, ellers er trinlængden i dage i tilfælde af en dato(tidspunkt)-tidslinje og numerisk i andre tilfælde.

9

Antal stikprøver i periode -- dette er det samme som argumentet periode_længde, eller det beregnede antal i tilfælde af, at periode_længde er 1.


periode_længde (valgfri): En numerisk værdi >= 0, standarden er 1. Et positivt heltal, der indikerer antallet af stikprøver i en periode.

Noteikon

En værdi på 1 indikerer, at Calc skal bestemme antallet af stikprøver i en periode automatisk,
En værdi på 0 indikerer ingen periodisk eftekter, en forudsigelse beregnes med EDS-algoritmer.
For alle andre positive værdier beregnes forudsigelser med ETS-algoritmer.
For værdier, som ikke er et positivt heltal, vil funktionerne returnere en #NUM!-fejl.


data_fuldførelse (valgfri): en logisk værdi SAND eller FALSK, et numerisk 1 eller 0, standard er 1 (SAND). En værdi på 0 (FALSK) vil tilføje de manglende datapunkter med nul som historisk værdi. En værdi på 1 (SAND) vil tilføje de manglende datapunkter ved at interpolere mellem de tilstødende datapunkter.

Noteikon

Selv om tidslinjen kræver et fast mellemrum mellem datapunkterne, understøtter funktionen op til 30% manglende datapunkter og vil tilføje dem.


Aggregering (valgfri): en numerisk værdi fra 1 til 7, med standard 1. Aggregering indikerer hvilken metode der anvendes til at aggregere identiske tidsværdier:

Aggregering

Funktion

1

MIDDEL

2

TÆL

3

TÆLV

4

MAKS

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUM


Noteikon

Selv om tidslinjen kræver et konstant mellemrum mellem datapunkter, vil funktionerne samle flere punkter, som har det samme tidsstempel.


Eksempel

Tabellen herunder indeholder en tidslinje og dens tilknyttede værdier:

A

B

1

Tidslinje

Værdier

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=PROGNOSE.ETS.STAT.MULT(Værdier;Tidslinje;5;1;SAND();1)

Returnerer 0,084073452803966, den multiplikative statistik baseret på områderne kaldet Værdier og Tidslinje ovenfor med symmetrisk middel absolut procentfejl (SMAPE), et eksempel pr. periode, ingen manglende data og MIDDEL som aggregering.

=PROGNOSE.ETS.STAT.MULT(Værdier;Tidslinje;7;1;SAND();7)

Returnerer 15.8372533480997, den multiplikative statistik baseret på områderne kaldet Værdier og Tidslinje ovenfor med kvadratroden af middeltallet på kvadrattet af fejlen, ingen manglende data og SUM som aggregering.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.STAT.MULT

Støt os venligst!