PROGNOSE.ETS.STAT.ADD-funktion

Returnerer de(n) statistiske værdi(er) som er resultat af ETS-/EDS-algoritmer.

Eksponentiel udglatning er en metode til at udglatte reelle værdier i en tidsserie for at forudsige mulige fremtidige værdier.

Eksponentiel triple udglatning (ETS) er et sæt algoritmer, hvor både tendens og periodisk (sæsonmæssig) indvirkninger behandles. Eksponentiel dobbelt udglatning (EDS) er en algoritme som ETS, men uden periodiske indvirkninger. EDS fremstiller lineære forudsigelser.


PROGNOSE.ETS.STAT.ADD beregner med modellen

prognose = basisv√¶rdi + tendens * ‚ąÜx + periodisk afvigelse.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.2.


Syntaks

PROGNOSE.ETS.STAT.ADD (v√¶rdier, tidslinje, stat_type, [periodel√¶ngde], [datafuldf√łrelse], [aggregering])

værdier (obligatoriske): En numeriske matrice eller område. Værdier er de historiske værdier, som du vil forudsige de næste punkter for.

tidslinje (obligatorisk): En numerisk matrice eller område. Tidslinjen (x-værdier) er området for for de historiske værdier.

Noteikon

Tidslinjen beh√łver ikke at v√¶re sorteret, funktionerne vil sortere den til beregningerne.
Tidslinjens værdier skal have en konsekvent afstand.
Hvis der ikke kan findes et konstant mellemrum på den sorterede tidslinje, vil funktionerne returnere en #NUM!-fejl.
Hvis tidslinjens omr√•de og de historiske v√¶rdier ikke har samme st√łrrelse, vil funktionerne returnere en #N/A-fejl.
Hvis tidslinjen omfatter mindre end 2 perioder med data, vil funktionerne returnere en #VALUE!-fejl.


stat_type (obligatorisk): En numerisk værdi fra 1 til 9. En værdi indikerer hvilken statistik der returneres for de givne værdier og x-område

F√łlgende statistikker kan returneres:

stat_type

Statistikker

1

Alfa udglatningsparameter fra ETS-algoritmen (basis)

2

Gamma-udglatningsparameter fra ETS-algoritmen (tendens)

3

Beta-udglatningsparameter fra ETS-algoritmen (periodisk afvigelse)

4

Middeltal for absolut skaleret fejl (MASE) - en m√•ling af forudsigelsers n√łjagtighed.

5

Symmestrisk middeltal for absolut procentvis fejl (SMAPE) - en n√łjagtighedsm√•ling baseret p√• procentvise fejl

6

Middeltal for absolut fejl (MAE) -- en m√•ling af forudsigelsers n√łjagtighed.

7

Roden af middeltal af kvadrat på fejl (RMSE) - en måling af forskelle mellem forudsagte og observerede værdier.

8

Trinlængden på den detekterede tidslinje (x-område). Hvis der opdages en trinlængden i måneder/kvartaler/år, er trinlængden i måneder, ellers er trinlængden i dage i tilfælde af en dato(tidspunkt)-tidslinje og numerisk i andre tilfælde.

9

Antal stikpr√łver i periode -- dette er det samme som argumentet periode_l√¶ngde, eller det beregnede antal i tilf√¶lde af, at periode_l√¶ngde er 1.


periode_l√¶ngde (valgfri): En numerisk v√¶rdi >= 0, standarden er 1. Et positivt heltal, der indikerer antallet af stikpr√łver i en periode.

Noteikon

En v√¶rdi p√• 1 indikerer, at Calc skal bestemme antallet af stikpr√łver i en periode automatisk,
En værdi på 0 indikerer ingen periodisk eftekter, en forudsigelse beregnes med EDS-algoritmer.
For alle andre positive værdier beregnes forudsigelser med ETS-algoritmer.
For værdier, som ikke er et positivt heltal, vil funktionerne returnere en #NUM!-fejl.


data_fuldf√łrelse (valgfri): en logisk v√¶rdi SAND eller FALSK, et numerisk 1 eller 0, standard er 1 (SAND). En v√¶rdi p√• 0 (FALSK) vil tilf√łje de manglende datapunkter med nul som historisk v√¶rdi. En v√¶rdi p√• 1 (SAND) vil tilf√łje de manglende datapunkter ved at interpolere mellem de tilst√łdende datapunkter.

Noteikon

Selv om tidslinjen kr√¶ver et fast mellemrum mellem datapunkterne, underst√łtter funktionen op til 30% manglende datapunkter og vil tilf√łje dem.


Aggregering (valgfri): en numerisk værdi fra 1 til 7, med standard 1. Aggregering indikerer hvilken metode der anvendes til at aggregere identiske tidsværdier:

Aggregering

Funktion

1

MIDDEL

2

TÆL

3

TÆLV

4

MAKS

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUM


Noteikon

Selv om tidslinjen kræver et konstant mellemrum mellem datapunkter, vil funktionerne samle flere punkter, som har det samme tidsstempel.


Eksempel

Tabellen herunder indeholder en tidslinje og dens tilknyttede værdier:

A

B

1

Tidslinje

Værdier

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=PROGNOSE.ETS.STAT.ADD(Værdier;Tidslinje;3;1;SAND();1)

Returnerer 0,9990234375, de additive statistikker baseret på områderne kaldet Værdier og Tidslinje ovenover med beta-udglatning, et eksempel pr. periode, ingen manglende data og MIDDEL som aggregering.

=PROGNOSE.ETS.STAT.ADD(Værdier;Tidslinje;2;1;SAND();7)

Returnerer 0,0615234375, den additive statistik baseret på områderne kaldet Værdier og Tidslinje ovenfor med gamma-udglatning, ingen manglende data og SUM som aggregering.

St√łt os venligst!