GULV-funktioner

GULV

Afrunder et tal til det det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved et positivt tal og en positiv betydende værdi afrunder funktionen nedad (imod nul). Ved et negativt tal og en negativ betydende værdi bestemmes retningen af afrundingen af en tilstandsparameters værdi. Funktionen returnerer en fejl, hvis tallen og den betydende værdier ikke har samme fortegn.

warning

Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres funktionen AFRUND.GULV som den tilsvarende funktion GULV.MAT, som har eksisteret siden Excel 2013. Hvis du planlægger at bruge regnearket sammen med tidligere Excel-versioner, bruger du enten GULV.PRÆCIS, eksisteret siden Excel 2010, eller GULV.XCL. som eksporteres som funktionen FLOOR, der er kompatibel med alle Excel-versioner.


Syntaks

AFRUND.GULV(Tal [; Betydning [; Tilstand]])

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Betydning (valgfri) is den værdi ekker en reference til en celle med værdien, som Tallet til afrundes til et multiplum af. Standardværdierne er +1 eller -1 afhængigt af Tallets fortegn.

Tilstand (valgfri) er et tal, eller en henvisning til en celle med tallet. Funktionen bruger kun Tilstand, hvis både Tallet og Betydning er negative. Hvis Tilstand så er givet og ikke lig med nul, afrundes tallene opad (imod nul); hvis Tilstand er ligmed nul eller ikke givet, bliver negative tal afrundet nedad (væk fra nul).

Eksempel

=AFRUND.GULV(3,45) returnerer 3.

=AFRUND.GULV(3,45, 3) returnerer3.

=AFRUND.GULV(-1,234) returnerer -2.

=AFRUND.GULV(-45,67, -2, 0) returnerer -46.

=AFRUND.GULV(-45,67, -2, 1) returnerer -44.

GULV.MAT

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved et positivt tal afrunder funktionen nedad (imod nul). Ved et negativt tal bestemmes afrundingens retning af parameteren Tilstands værdi. Den betydende værdis fortegn ignoreres.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


warning

Denne funktion findes af hensyn til interoperabilitet med Microsoft Excel 2013 eller nyere.


Syntaks

GULV.MAT(Tal [; Betydning [; Tilstand]])

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Betydning (valgfri) er den værdi eller en reference til til en celle med den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Standardværdien af det er 1.

Tilstand (valgfri) er et tal eller en referenve til en celler med tallet. Hvis Tilstand er givet og ikke er lig med nul, afrundes et negativt Tal afrundes opad (imod nul). Hvis Tilstander lig med nul eller ikke givet, afrundes Tallet nedad (væk fra nul).

Eksempel

=GULV.MAT(3,45) returnerer 3.

=GULV.MAT(3,45, -3) returnerer 3.

=GULV.MAT(-1,234) returnerer -2.

=GULV.MAT(-45,67, -2, 0) returnerer -46.

=GULV.MAT(-45,67, +2, 1) returnerer -44.

GULV.PRÆCIS

Afrunder et tal nedadn til det nærmeste multiplum af den betydende værdi.

Ved et positivt tal afrunder funktionen nedad (imod nul). Ved et negativt tal, afrunder funktionen nedad (væk fra nul). Den betydende værdis fortegn ignoreres.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


warning

Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres funktionen AFRUND.GULV som den tilsvarende funktion GULV.MAT, som har eksisteret siden Excel 2013. Hvis du planlægger at bruge regnearket sammen med tidligere Excel-versioner, bruger du enten GULV.PRÆCIS, eksisteret siden Excel 2010, eller GULV.XCL. som eksporteres som funktionen FLOOR, der er kompatibel med alle Excel-versioner.


Syntaks

GULV.PRÆCIS(Tal [; Betydning])

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Betydning (valgfri) er den værdi eller en reference til en celle med værdien, som Tallet afrundes til et multiplum af. Dens standardværdi er 1.

Eksempel

=GULV.PRÆCIS(3,45) returnerer 3.

=GULV.PRÆCIS(-45,67, 2) returnerer -46.

GULV.XCL

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved et positivt tal og en positiv betydende værdi afrunder funktionen nedad (imod nul). Ved et negativt tal og en positiv betydende værdi afrunder funktionen nedad (væk fra nul). Ved et negativt tal og en negativ betydende værdi afrunder funktionen opad (imod nul). Funktionen returnerer en fejl, hvis tallet er positivt og den betydende værdi er negativ.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


warning

Denne funktion findes af hensyn til interoperabilitet med Microsoft 2007 eller ældre. Hvis et Calc-regneark eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres Calc-funktionen GULV.XCL som referencer til Excel-funktionen FLOOR, som er kompatibel med alle Excel-versioner. Hvis et Microsoft Excel-regneark importeres til Calc, importeres reerencer til Excel-funktionen FLOOR som referencer til Calc-funktionen GULV.XCL.


Syntaks

GULV.XCL(Tal ; Betydning)

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Betydning er den værdi eller en reference til en celle med den værdi, som Tallet skal afrundes til.

Eksempel

=GULV.XCL(3,45, 2) returnerer 2.

=GULV.XCL(-45,67, 2) returnerer -46.

=GULV.XCL(-45,67, -2) returnerer -44.

Støt os venligst!