GULV-funktioner

AFRUND.GULV

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Ved et positivt tal og en positiv signifikant værdi afrunder funktionen nedad (imod nul). Ved et negativt tal og en negativ signifikant værdi, bestemmes afrundingens retning af en tilstands-parameter. Funktionen returnerer en fejl, hvis tallet og tilstands-parameteren har forskellige fortegn.

warning

Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres funktionen AFRUND.GULV som den tilsvarende funktion GULV.MAT, som har eksisteret siden Excel 2013. Hvis du har planer om at bruge regnearket med tidligere Excel-versioner, bruger du enten GULV.PRÆCIS, som har eksisteret siden Excel 2010, eller GULV.XCL, der eksporteres som funktionen AFRUND.GULV, der er kompatibel med alle Excel-versioner.


Syntaks

AFRUND.GULV(Tal [; Signifikans [; Tilstand]])

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans (valgfri) er den værdi, eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Dens standard er +1 eller -1 afhængigt af Tallets fortegn.

Tilstand (valgfri) er et tal, eller en reference til en celle, der indeholder tallet. Funktionen anvender kun Tilstand, hvis både Tallet og Signifikans er negative. Hvis Tilstand derfor er givet og ikke lig med nul, rundes tallene op (imod nul); hvis Tilstand er lig med nul eller ikke givet, rundes negative tal ned (væk fra nul).

Eksempler

=AFRUND.GULV(3,45) returnerer 3.

=AFRUND.GULV(3,45, 3) returnerer 3.

=AFRUND.GULV(-1,234) returnerer -2.

=AFRUND.GULV(-45,67, -2, 0) returnerer -46.

=AFRUND.GULV(-45,67, -2, 1) returnerer -44.

GULV.MAT

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en signikans-værdi.

Ved et positivt tal afrunder funktionen nedad (imod nul). Ved et negativt tal bestemmes afrundingens retning af en tilstandsparameter . Den signifikante værdis fortegn ignoreres.

warning

Denne funktion eksisterer af hensyn til interoperabilitet med Microsoft Excel 2013 eller nyere.


Syntaks

GULV.MAT( Tal [; Signifikans [; Tilstand]])

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans (valgfri) er den værdi eller en reference til til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Standardværdien af det er 1.

Tilstand (valgfri) er et tal, eller en reference til en celle, der indeholder et tal. Hvis Tilstand er angivet og ikke lig med nul, afrundes et negativt Tal opad (imod nul). Hvis Tilstand er lig med nul eller ikke givet, afrundes et negativt Tal nedad (væk fra nul).

Eksempler

=GULV.MAT(3,45) returnerer 3.

=GULV.MAT(3,45, -3) returnerer 3.

=GULV.MAT(-1,234) returnerer -2.

=GULV.MAT(-45,67, -2, 0) returnerer -46.

=GULV.MAT(-45,67, +2, 1) returnerer -44.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.FLOOR.MATH

GULV.PRÆCIS

Runder et tal ned til det nærmeste multiplum af en signifikans-værdi.

Ved et positivt tal afrunder funktionen det nedad (imod nul). Ved et negativt tal afrunder funktionen det nedad (væk fra nul). Signifikans-værdiens fortegn ignoreres.

warning

Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres funktionen AFRUND.GULV som den tilsvarende funktion GULV.MAT, som har eksisteret siden Excel 2013. Hvis du har planer om at bruge regnearket med tidligere Excel-versioner, bruger du enten GULV.PRÆCIS, som har eksisteret siden Excel 2010, eller GULV.XCL, der eksporteres som funktionen AFRUND.GULV, der er kompatibel med alle Excel-versioner.


Syntaks

GULV.PRÆCIS( Tal [; Signifikans ])

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Betydning (valgfri) er den værdi eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Dens standardværdi er 1.

Eksempler

=GULV.PRÆCIS(3,45) returnerer 3.

=GULV.PRÆCIS(-45,67, 2) returnerer -46.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.FLOOR.PRECISE

GULV.XCL

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Ved et postitivt tal og en positiv signifikans-værdi, afrunder funktionen nedad (imod nul). Ved et negativt tal og en negativ signifikans-værdi, afrunder funktionen nedad (væk fra nul). Ved et negativt tal og en negativ signifikans-værdi, afrunder funktionen opad (imod nul). Funktionen returnerer en fejl, hvis tallet er positivt og signifikans-værdien er negativ.

warning

Denne funktion eksisterer af hensyn til interoperabilitet med Microsoft Excel 2007 eller ældre. Hvis et Calc-regneark eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres referencer til Calcs GULV.XCL som referencer til Excel-funktionen GULV, som er kompatibel med alle Excel-versioner. Hvis et Microsoft Excel-regneark importeres til Calc, importeres referencer tl Excel-funktionen GULV som referencer til Calc-funktionen GULV.XCL.


Syntaks

GULV.XCL( Tal; Signifikans)

Tal er det tal, som skal afrundes eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans er den værdi, eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af.

Eksempler

=GULV.XCL(3,45, 2) returnerer 2.

=GULV.XCL(-45,67, 2) returnerer -46.

=GULV.XCL(-45,67, -2) returnerer -44.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.FLOOR

Støt os venligst!