FINDB

Returnerer en given teksts begyndelsessted i bytepositioner. FINDB skelner mellem STORE og små bogstaver.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 6.0.


Syntaks

FINDB(Find Tekst ; Tekst [; Placering])

Find tekst: Den tekst eller det tekstudtryk, der skal findes.

Tekst: den tekst, der søges i.

Position: Den position i teksten, hvor søgningen begynder.

Eksempler

=FINDB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) returnerer 19.

Støt os venligst!