SLUT.PÅ.MÅNED (EOMONTH på engelsk)

Returnerer datoen for den sidste dag i en måned som falder måneder før eller efter Startdato.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

SLUT.PÅ.MÅNED(Startdato; Måneder)

Startdato er en dato (startpunkt for beregningen).

Måneder er antallet af måneder før (negative) eller efter (positive) startdatoen.

Eksempel

Hvad er den sidste dag af måneden som falder 6 måneder efter 14. September 2001?

=SLUT.PÅ.MÅNED(DATO(2001;9;14);6) giver tallet 37346. Formateret som en dato er det 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If you specify the date directly, we recommend using the standard ISO 8601 format because this should be independent of your selected locale settings.

Støt os venligst!