DAGE360 (DAYS360 på engelsk)

Returnerer forskellen mellem to datoer baseret på 360 dage per år brugt i renteberegninger.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DAGE360( Dato 1; Dato 2[; Type])

Hvis Dato2 er før Dato1 returnerer funktionen et negativt tal.

Det valgfri argument Type bestemmer typen af forskelsberegning. Hvis Type = 0 eller hvis argumentet mangler, bruges US-metoden (NASD, National Association af Securities Dealers). Hvis Type <> 0, bruges den europæiske metode.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


Eksempler

=DAGE360("1-1-2000"; NU()) returnerer antal rente dage fra 1. Januar 2000 og indtil idag.

Støt os venligst!