DAG (DAY på engelsk)

Returnerer dagen af en given datoværdi. Dagen returneres som et heltal mellem 1 og 31. Du kan også indtaste en negativ dato/klokkeslætsværdi.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DAG(Tal)

Tal er det interne datotal.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


Eksempler

=DAG(1) returnerer 31 (eftersom LibreOffice starter med at tælle fra nul fra og med den 30. december, 1899)

=DAG(NU()) returnerer den nuværende dag.

=DAG(C4) returnerer 5 hvis du indtaster 1901-08-05 i celle C4 (datoværdien kan blive formateret anderledes, efter du trykker Enter).

Støt os venligst!