DATOVÆRDI (DATEVALUE på engelsk)

Returnerer det interne datotal for tekst i citationstegn.

Det interne dato tal returneres som et tal. Tallet bestemmes af datosystemet, som bruges af LibreOffice til beregning af datoer.

Hvis tekststrengen også indeholder en tidsværdi, returnerer DATOVÆRDI kun heltalsdelen af konverteringen.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

DATOVÆRDI("Tekst")

Tekst er et gyldigt datoudtryk og skal indtastes med anførselstegn.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


Eksempel

=DATOVÆRDI("1954-07-20") giver 19925.

Støt os venligst!