TÆL.FLERE.HVIS

Returnerer antallet af celler, der opfylder kriterierne i flere intervaller.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

TÆL.FLERE.HVIS (Område; Kriterie[; Område2; Kriterie2][; ... ; [Område127;Kriterie127]])

Område 1 – obligatorisk argument. Det er et celleområde, et navn på et navngivet område eller en kolonne- eller række-overskrift, som det tilsvarende kriterie skal anvendes på.

Kriterie: Et kriterie er en enkelt celle, henvisning, tal eller tekst. Det bruges i sammenligninger med celleindhold.

En henvisning til en tom celle fortolkes som den numeriske værdi 0.

Et matchende udtryk kan være:

Område2 – Valgfri. Område2 og alle de følgende betyder det samme som Område1.

Kriterie2 – Valgfri. Kriterie2 og alle de følgende har samme betydning som Kriterie.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

Når du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er søgekriterie-strenge, der repræsenterer et regulært udtryk, er det første forsøg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke være et et regulært udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regulære udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejllæses som numerisk, såsom ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Område, Område2, ... og Kriterie, Kriterie2, ... skal have samme størrelse, ellers returnerer funktionen fejl:502 - Ugyldigt argument.

note

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

Betragt den følgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


warning

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Simpel brug

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;">=20")

Tæller antallet af rækker i området B2:B6 med værdier større end eller lig med 20. Returner 3, fordi den femte og sjette række ikke opfylder kriteriet.

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Tæller mængden af rækker, der samtidigt indeholder værdier større end 70 i C2: C6 område og værdier større end eller lig med 20 i B2: B6 område. Returnerer 2, fordi den anden, den femte og sjette række ikke opfylder mindst ét kriterium.

Bruger regulære udtryk og indlejrede funktioner

For at disse eksempler kan fungere som beskrevet sikrer du dig, Aktiver regulære udtryk i formler er markeret i ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn.

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Tæller antallet af rækker i området B2:B6 som alene indeholder alfabetiske tegn. Returnerer 1, fordi kun sjette række opfylder kriteriet.

=TÆL.FLERE.HVIS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Tæller antallet af rækker i området B2:B6, undtaget rækker med minimums- og maksimumsværdier i dette område. Returnerer 2, fordi tredje og sjette række ikke opfylder mindst et af kriterierne.

=TÆL.FLERE.HVIS(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Tæller antallet af rækker der svarer til alle celler i området A2:A6 som begynder med "pen" og til alle celler i området B2:B6 med undtagelse af dettes maksimum. Returnerer 1, fordi kun anden række opfylder alle kriterier.

Reference til en celle som kriterium

Hvis du har brug for nemt at kunne ændre et kriterium, kn du med fordel angive dette i en celle og benytte en reference til denne celle i betingelsen for TÆL.HVIS funktionen. For eksempel, ovenstående funktion kan omskrives til følgende:

=TÆL.FLERE.HVIS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Hvis E2 = pen, returnerer funktionen 1, fordi kæden til cellen erstattes med dennes indhold hvilket svarer til funktionen ovenfor.

Åbn en fil med et eksempel.

Støt os venligst!