FARVE

Returnerer en numerisk værdi beregnet af en kombination af tre farver (rød, grøn og blå) samt alfakanalen i RGBA-farvesystemet.Resultatet afhænger af farvesystemet som bruges på din computer.

Syntaks

FARVE(Rød; Grøn; Blå [; Alfa])

Rød, Grøn og Blå – påkrævede argumenter. Værdierne for henholdsvis rød, grøn og blå dele af farven. Værdierne skal være mellem 0 og 255. Nul svarer til ingen farve og 255 svarer til fuld farve.

Alfa – valgfrit argument. Værdi for alfa-kanalen eller alfa-sammensætningen. Alfa er en heltalsværdi mellem 0 og 255. Værdien nul svarer til at farven er fuld udfyldt hvorimod 255 svarer til at farven er helt gennemsigtig.

Eksempler

FARVE(255;255;255;1) returnerer 33554431

FARVE(0;0;255;0) returnerer 255

FARVE(0;0;255;255) returnerer 4278190335

FARVE(0;0;400;0) returnerer Err:502 (Ugyldigt argument) fordi den blå værdi er højere end 255.

Støt os venligst!