FARVE

Returnerer en numerisk værdi beregnet af en kombination af tre farver (rød, grøn og blå) samt alfakanalen i RGBA-farvesystemet.Resultatet afhænger af farvesystemet som bruges på din computer.

Syntaks

FARVE(Rød; Grøn; Blå [; Alfa])

Rød, Grøn og Blå – påkrævede argumenter. Værdierne for henholdsvis rød, grøn og blå dele af farven. Værdierne skal være mellem 0 og 255. Nul svarer til ingen farve og 255 svarer til fuld farve.

Alfa – valgfrit argument. Værdi for alfa-kanalen eller alfa-sammensætningen. Alfa er en heltalsværdi mellem 0 og 255. Værdien nul svarer til at farven er fuld udfyldt hvorimod 255 svarer til at farven er helt gennemsigtig.

Eksempler

FARVE(255;255;255;1) returnerer 33554431

FARVE(0;0;255;0) returnerer 255

FARVE(0;0;255;255) returnerer 4278190335

FARVE(0;0;400;0) returnerer Err:502 (Ugyldigt argument) fordi den blå værdi er højere end 255.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.4.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Støt os venligst!