Loft-funktioner

AFRUND.LOFT

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved en positiv værdi og en positiv betydende værdi runder funktionen op (væk fra nul). Ved et negativt tal og en negativ betydende værdi bestemmes afrundingens retning af en tilstandsparameter. Funktionen returnerer en fejl, hvis tallet og de betydende værdier ikke har samme fortegn.

warning

Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres LOFT-funktionen som den tilsvarende LOFT.MATEMATIK funktion, som har eksisteret siden Excel 2013. Hvis du planlægger at bruge regnearket sammen med tidligere versioner af Excel skal du bruge enten LOFT.PRÆCIS, som har eksiteret siden Excel 2010, eller funktionen LOFT.XCL, der eksporteres som funktionen LOFT, der er kompatibel med alle Excel-versioner.


Syntaks

CEILING(Tal [; Betydning[; Tilstand]])

Tal er det tal, der skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder et tal.

Betydning (valgfri) er den værdi, eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, til hvis multiplum Tallet skal afrundes. Dens standard er +1 eller -1 afhængigt af Tallets fortegn.

Tilstand (valgfri) er et tal eller en reference til en celle med et tal. Funktionen bruger kun Tilstand, hvis både Tallet og Betydningen er negative. Hvis Tilstanden så er givet og ikke lig med nul, bliver tallene rundet ned (væk fra nul); hvis Tilstand er tlig med 0 eller ikke givet, bliver negative tal rundet op (imod nul).

Eksempel

=AFRUND.LOFT(3.45) returnerer 4.

=AFRUND.LOFT(3.45; 3) returnerer 6.

=AFRUND.LOFT(-1.234) returnerer -1.

=AFRUND.LOFT(-45.67; -2; 0) returnerer -44.

=AFRUND.LOFT(-45.67; -2; 1) returnerer -46.

CEILING.PRECISE

Aftrunder et tal op til det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved et positivt tal runder funktion op (væk fra nul). Ved et negativt tal, runder funktionen op (imod nul). Fortegnet på den betydende værdi ignoreres.

note

Denne funktion beregner resultater, der er identiske med resultater fra funktionen ISO.LOFT.


tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

LOFT.PRÆCISE(Tal [; Betydning])

Tal er det tal, der skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder et tal.

Betydning (valgfri) er den værdi eller reference til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af.

Eksempel

=LOFT.PRÆCIS(3.45) returnerer 4.

=CEILING.PRECISE(-45.67; 2) returnerer -44.

LOFT.MATEMATISK

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved et posititvt tal runder funktionen op (væk fra nul). Ved et negativt tal bestemmes retningen af afrundingen af en Tilstands-parameter. Den betydende værdis fortegn ignoreres.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


warning

Denne funktion findes af hensyn til interoperabilitet med Microsoft Excel 2013 eller senere.


Syntaks

LOFT.MATEMATIK(Tal [; Betydning [; Tilstand]])

Tal er det tal, der skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder et tal.

Betydning (valgfri) er den værdi eller en reference til en celle med værdien, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Dens standardværdi er 1.

Tilstand (valgfri) er et tal eller en reference til en celle med et tal. Hvis Tilstand er angivet og ikke lig med nul, rundes et negativt Tal ned (væk fra nul). Hvis Tilstand er lig med nul eller ikke angivet, rundes et negativt Talop (imod nul).

Eksempel

=LOFT.MATEMATIK(3.45) returnerer 4.

=LOFT.MATEMATIK(3.45; -3) returnerer 6.

=LOFT.METEMATIK(-1.234) returnerer -1.

=LOFT.MATEMATIK(-45.67; -2; 0) returnerer -44.

=LOFT.MATEMATIK(-45.67; +2; 1) returnerer -46.

LOFT.XCL

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved et positivt tal og en positiv betydende værdi afrunder funktionen opad (væk fra nul). Ved et negativt tal og en positiv betydende værdi afrunder funktionen opad (imod nul). Ved et negativt tal og en negativ betydende værdi afrunder funktionen nedad (væk fra nul). Funktionen returnerer en fejl, hvis tallet er positivt og den betydende værdi er negativ.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


warning

Denne funktion eksisterer af hensyn til interoperabilitet med Excel 2007 eller ældre. Hvis et Calc-regneark eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres referencer til Calc-funktion LOFT.XCL som referencer til til Excels CEILING-funktion, som er kompatibel med alle Excel-versioner. Hvis et Microsoft Excel-regneark importeres til Calc, importeres referencer til Excelfunktionen CEILING som referncer til Calc-funktionen LOFT.XCL.


Syntaks

LOFT.XCL(Tal; Betydning)

Tal er det tal, der skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder et tal.

Betydning er den værdi eller en reference til en celle med værdien, som Tallet skal afrundes til et multiplum af.

Eksempel

=LOFT.XCL(3.45,2) returnerer 4.

=LOFT.XCL(-45.67; 2) returnerer -44.

=LOFT.XCL(-45.67; -2) returnerer -46.

ISO.LOFT

Afrunder et tal opad til det nærmeste multiplum af en betydende værdi.

Ved et postivt tal runder funktionen opad (væk fra nul). Ved et negativt tal afrunder funktionen opad (imod nul). Den betydende værdis fortegn igonreres.

note

Denne funktion betegner resultater, der et identiske med funktionen LOFT.PRECISE.


Syntaks

ISO.LOFT(Tal [; Betydning])

Tal er det tal, der skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder et tal.

Betydning (valgfri) er den værdi eller en reference til en cellen med værdien, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Dets standard er 1.

Eksempel

=ISO.LOFT(3.45) returnerer 4.

=ISO.LOFT(-45.67; 2) returnerer -44.

Støt os venligst!