Loft-funktioner

AFRUND.LOFT

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Ved et positivt tal og et positivt multiplum af en signifikant værdi runder funktionen op (væk fra nul). Ved et negativt tal og et negativt multiplum en signifikant værdi, bestemmes afrundingsretningen af værdien af en tilstandsparameter. Funktionen returnerer en fejl, hvis tallet og den signifikant værdi har forskellige fortegn.

warning

Hvis regnearket eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres funktionen AFRUND.LOFT som den tilsvarende funktion LOFT.MATEMATIK, der har eksisteret siden Excel 2013. Hvis du har planer om at bruge regnearket med tidligere Excel-versioner, bruger du enten LOFT.PRÆCIS, der har eksisteret siden Excel 2010, eller LOFT.XCL, der eksporteres som den LOFT-funktion, der er kompatibel med alle Excel-versioner.


Syntaks

AFRUND.LOFT( Tal [; Betydning [; Tilstand]])

Tal er det tal, som skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Betydning (valgfri) er den værdi, eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, til hvis multiplum Tallet skal afrundes. Dens standard er +1 eller -1 afhængigt af Tallets fortegn.

Tilstand (valgfri) er et tal eller en reference til en celle med et tal. Funktionen bruger kun Tilstand, hvis både Tallet og Signifikansen er negative. Hvis Tilstanden så er givet og ikke lig med nul, bliver tallene rundet ned (væk fra nul); hvis Tilstand er tlig med 0 eller ikke givet, bliver negative tal rundet op (imod nul).

Eksempler

=AFRUND.LOFT(3.45) returnerer 4.

=AFRUND.LOFT(3.45; 3) returnerer 6.

=AFRUND.LOFT(-1.234) returnerer -1.

=AFRUND.LOFT(-45.67; -2; 0) returnerer -44.

=AFRUND.LOFT(-45.67; -2; 1) returnerer -46.

LOFT.PRECISE

Aftrunder et tal op til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Ved et positivt tal runder funktion op (væk fra nul). Ved et negativt tal, runder funktionen op (imod nul). Fortegnet på den signifikante værdi ignoreres.

note

This function calculates identical results to the ISO.CEILING function.


Syntaks

LOFT.PRECISE(Tal [; Signifikans])

Tal er det tal, som skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans (valgfri) er den værdi eller reference til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af.

Eksempler

=LOFT.PRECISE(3,45) returnerer 4.

=LOFT.PRECISE(-45,67; 2) returnerer -44.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CEILING.PRECISE

LOFT.MATEMATIK

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Ved et posititvt tal runder funktionen op (væk fra nul). Ved et negativt tal bestemmes retningen af afrundingen af en tilstands-parameter. Den signigikante værdis fortegn ignoreres.

warning

Denne funktion eksisterer af hensyn til interoperabilitet med Microsoft Excel 2013 eller nyere.


Syntaks

LOFT.MATEMATIK( Tal [; Signifikans [; Tilstand]])

Tal er det tal, som skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans (valgfri) er den værdi eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Dens standardværdi er 1.

Tilstand (valgfri) er et tal eller en reference til en celle, der indeholder et tal. Hvis Tilstand er angivet og ikke lig med nul, rundes et negativt Tal ned (væk fra nul). Hvis Tilstand er lig med nul eller ikke angivet, rundes et negativt Talop (imod nul).

Eksempler

=LOFT.MATEMATIK(3,45) returnerer 4.

=LOFT.MATEMATIK(3,45; -3) returnerer 6.

=LOFT.MATEMATIK(-1,234) returnerer -1.

=LOFT.MATEMATIK(-45.67; -2; 0) returnerer -44.

=LOFT.MATEMATIK(-45.67; +2; 1) returnerer -46.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CEILING.MATH

LOFT.XCL

Afrunder et tal til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Ved et positivt tal og en positiv signifikant værdi runder funktionen op (væk fra nul). Ved et negativt tal og en positiv signifikant værdi runder funktionen op (imod nul). Ved et negativt tal og en negativ signifikant værdi runder funktionen ned (væk fra nul). Funktionen returnerer en fejl, hvis tallet er positivt og den signifikante værdi er negativ.

warning

Denne funktion eksisterer af hensyn til interoperabilitet med Microsoft Excel 2007 eller ældre. Hvis et Calc-regneark eksporteres til Microsoft Excel, eksporteres referencer til Calc-funktionen LOFT.XCL som referencer til Excels LOFT-funktion, som er kompatibel med alle Excel-versioner. Hvis et Microsoft Excel-regneark importeres til Calc, importeres referencer til Excels LOFT-funktion som referencer til Calcs LOFT.XCL-funktion.


Syntaks

LOFT.XCL(Tal; Betydning)

Tal er det tal, som skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans er den værdi eller en reference til en celle, der indeholder værdien, som Tallet skal afrundes til et multiplum af.

Eksempler

=LOFT.XCL(3,45,2) returnerer 4.

=LOFT.XCL(-45,67; 2) returnerer -44.

=LOFT.XCL(-45,67; -2) returnerer -46.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 5.0.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CEILING

ISO.LOFT

Runder et tal op til det nærmeste multiplum af en signifikant værdi.

Ved et positivt tal runder funktionen op (væk fra nul). Ved en negativ værdi runder funktionen op (imod nul). Signifikansens fortegn ignoreres.

note

This function calculates identical results to the CEILING.PRECISE function.


Syntaks

ISO.LOFT(Tal [; Betydning])

Tal er det tal, som skal afrundes, eller en reference til en celle, der indeholder tallet.

Signifikans (valgfri) den værdi, eller en reference til en celle, der indeholder den værdi, som Tallet skal afrundes til et multiplum af. Dens standardværdi er 1.

Eksempler

=ISO.LOFT(3,45) returnerer 4.

=ISO.LOFT(-45,67; 2) returnerer -44.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.ISO.CEILING

Støt os venligst!