MIDDEL.HVIS-funktion

Returnerer det aritmetiske gennemsnit af alle celler i et område som opfylder visse betingelser. Funktionen MIDDEL.HVIS opsummerer alle resultater som matcher de logiske tests og dividerer summen med antallet af valgte værdier.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

MIDDEL.FLERE.HVIS(område; Område1; Kriterie1[; Område2; Kriterie2][; … ; [Område127; Kriterie127]])

Funktionsomr√•de ‚Äď kr√¶vet argument. Det er et omr√•de af celler, navnet p√• en navngivet omr√•de eller en etiket for en kolonne eller r√¶kke, som indeholder v√¶rdier som gennemsnittet skal beregnes for.

Omr√•de1 ‚Äď obligatorisk argument. Der er et omr√•de ef celler, navnet p√• et navngivet omr√•de, eller etiketten p√• en kolonne eller r√¶kke, som det tilsvarende kriterie skal anvendes p√•.

Kriterie1 ‚Äď kr√¶vet argument. Et strengudtryk der repr√¶senterer en logisk betingelse eller en cellereference til et s√•dant udtryk. Udtrykket kan indeholde tekst, tal, regul√¶re udtryk eller wildcards (hvis de er aktiveret i beregningsindstillingerne).

Omr√•de2 ‚Äď Valgfri. Omr√•de2 og alle de f√łlgende betyder det samme som Omr√•de1.

Kriterie2 ‚Äď Valgfri. Kriterie2 og alle efterf√łlgende kriterier betyder det samme som Kriterie1.

S√łgningen underst√łtter jokere eller regul√¶re udtryk. Med regul√¶re udtryk aktivere kan du indtaste "al.*", for eksempel for at finde det f√łrste sted med "al.*" fulgt af vilk√•rlige tegn. Hvis du vil s√łge efter en tekst, som ogs√• er et regul√¶rt udtryk, skal du ogs√• enten s√¶tte en "\" foran hvert tegn eller lukke teksten inde i \Q...\E. Du kan sl√• den automatiske evaluering af jokere og regul√¶re udtryk til og fra i- LibreOffice Calc - Beregn.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er strenge i s√łgekriterier, som repr√¶senter et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere kriteriestrenge til tal. For eksempel vil ",0" blive konverteret til 0,0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re med et match med et regul√¶rt udtryk men et numerisk match. N√•r du skifter til en lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er et punktum, virker konverteringen af det regul√¶re udtryk i midlertid ogs√•. For at gennemtvinge evalueringen af det regul√¶re udtryk i stedet for et numerisk udtryk, bruger du nogle udtryk, der ikke kan misforst√•s som numeriske, s√• som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Funktionsomr√•de og Omr√•de1, Omr√•de2... skal have samme st√łrrelse, ellers returnerer funktionen err:502 - ugyldigt argument.

note

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Eksempel

Betragt den f√łlgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


warning

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Enkel brug

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;B2:B6;">=20")

Beregner gennemsnittet for v√¶rdier i omr√•det B2:B6 som er st√łrre end eller lig med 20. Returner 25, fordi den femte r√¶kke ikke opfylder kriteriet.

=MIDDEL.HVIS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Beregner gennemsnittet for v√¶rdier i omr√•det C2:C6 som er st√łrre end 70 og som korresponderer med celler i omr√•det B2:B6 med v√¶rdier st√łrre end eller lig med 20. Returnerer 137,5 fordi den anden og femte r√¶kke ikke opfylder mindst et kriterium.

Brug af regulære udtryk og indlejrede funktioner

=MIDDEL.FLERE.HVIS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner gennemsnittet af værdier i området C2:C6 som korresponderer med alle værdier i området B2:B6, med undtagelse af dets minimum og maksimum værdi. Returnerer 127,5 fordi den tredje og femte række ikke opfylder mindst et af kriterierne.

=MIDDEL.FLERE.HVIS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAKS(B2:B6))

Beregner gennemsnittet af værdier i området C2:C6 som korresponderer med alle celler i området A2:A6, der starter med "pen" og til alle celler i området B2:B6 bortset fra dets maksimum. Returnerer 65, fordi kun den anden række opfylder alle kriterier.

Reference til en celle som kriterium

Hvis du har brug for at √¶ndre et kriterium p√• en nem m√•de, kan du √łnske at angive det i en s√¶rskilt celle og bruge en henvisning til denne celle i tilstanden af MIDDEL.HVIS-funktionen. For eksempel kan den ovenn√¶vnte funktion omskrives som f√łlger:

=MIDDEL.HVIS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Hvis E2 = pen, returnerer funktionen 65, fordi kæden til cellen erstattes af dennes indhold.

√Öbn en fil med et eksempel.

St√łt os venligst!