MIDDEL.HVIS-funktion

Returnerer det aritmetiske gennemsnit af alle celler i et område der tilfredsstiller en given betingelse. MIDDEL.HVIS funktionen summerer alle resultater der passer den logiske test, og dividerer summen med antallet af valgte værdier.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

MIDDEL.HVIS(Område; Kriterie [; Gennemsnit_Område])

Omr√•de ‚Äď p√•kr√¶vet argument. Et omr√•de, navnet p√• et navngivet omr√•de eller en etiket for en kolonne eller en r√¶kke, som indeholder gennemsnitstal, tal eller tekst for betingelserne.

Kriterie: Et kriterie er en enkelt celle, henvisning, tal eller tekst. Det bruges i sammenligninger med celleindhold.

En henvisning til en tom celle fortolkes som den numeriske værdi 0.

Et matchende udtryk kan være:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Gennemsnit_Omr√•de ‚Äď valgfrit. Det er et omr√•de af v√¶rdier, som der skal beregnes gennemsnit for.

note

Hvis Gennemsnits_omr√•de ikke er angivet, bruges Omr√•de til b√•de beregningen af gennemsnittet og s√łgningen i overensstemmelse med betingelsen. Hvis Gennemsnits_omr√•de er angivet, bruges Omr√•de udelukkende til test af betingelsen, mens Gennemsnits_omr√•de bruges til beregning af gennemsnittet.


note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


warning

Hvis en celle i et område af værdier, som der skal beregnes middelværdi for, er tom eller indeholder tekst, ignorerer funktionen MIDDEL.HVIS cellen.
Hvis hele området er tomt, kun indeholder tekst, eller samtlige værdier ikke tilfredsstiller betingelserne (eller en kombination af dem), returnerer funktionen fejlen #DIV/0!.


Eksempel

Betragt den f√łlgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


warning

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Simpelt brug

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;"<35")

Beregner gennemsnittet for værdier i området B2:B6 som er mindre end 35. Returnerer 19, fordi anden række ikke medregnes i gennemsnittet.

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Beregner gennemsnittet for v√¶rdierne i det samme omr√•de, som er mindre end den maksimale v√¶rdi i dette omr√•de. Returnerer 19, fordi den h√łjeste v√¶rdi (anden r√¶kke) ikke medregnes i gennemsnittet.

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;">"&MINDSTE(B2:B6;1))

Beregner gennemsnittet af v√¶rdier i det samme omr√•de, som er st√łrre end den f√łrste mindste v√¶rdi i omr√•det. Returnerer 25, fordi den f√łrste mindste v√¶rdi (fjerde r√¶kke) ikke medregnes i gennemsnittet.

Brug af gennemsnit_område

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;"<35";C2:C6)

Funktionen finder de værdier, som er mindre end 35 i området B2:B6, og beregner gennemsnittet af korresponderende værdier fra området C2:C6. Returnerer 145, fordi anden række ikke medregnes i beregningen.

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);C2:C6)

Funktionen finder de v√¶rdier fra omr√•det B2:B6, som er st√łrre end den mindste v√¶rdi og beregner gennemsnittet af korresponderende v√¶rdier fra omr√•det C2:C6. Returnerer 113,3, fordi fjerde r√¶kke (hvor den mindste v√¶rdi er) ikke medregnes i beregningen.

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;"<"&ST√ėRSTE(B2:B6;2);C2:C6)

Denne funktion finder hvilke v√¶rdier fra omr√•det B2:B6 som er mindre end den n√¶sth√łjeste v√¶rdi i omr√•det B2:B6, og beregner gennemsnittet for de korresponderende v√¶rdier fra omr√•det C2:C6. Returnerer 180, fordi kun fjerde r√¶kke indg√•r i beregningen.

Brug af regulære udtryk

=MIDDEL.HVIS(A2:A6;"pen";B2:B6)

Denne funktion finder de celler fra omr√•det A2:A6 som indeholder ordet ‚Äúpen‚ÄĚ, og beregner gennemsnittet af de korresponderende v√¶rdier fra omr√•det B2:B6. Returnerer 35, fordi kun den anden r√¶kke indg√•r i beregningen. S√łgningen sker i omr√•det A2:A6, men v√¶rdierne returneres fra omr√•det B2:B6.

=MIDDEL.HVIS(A2:A6;"pen.*";B2:B6)

Denne funktion finder de celler i omr√•det A2:A6 som begynder med ‚Äúpen‚ÄĚ og slutter med enhver kombination af tegn, og beregner gennemsnittet af v√¶rdierne fra det korresponderende omr√•de B2:B6. Returnerer 27,5, fordi ogs√• ordet ‚Äúpencil‚ÄĚ lever op til betingelserne, og b√•de f√łrste og anden r√¶kke indg√•r i beregningen.

=MIDDEL.HVIS(A2:A6;".*book.*";B2:B6)

Denne funktion finder de celler i omr√•det A2:A6 som indeholder ‚Äúbook‚ÄĚ og starter eller slutter med enhver kombination af tegn, og beregner gennemsnittet af v√¶rdierne fra det korresponderende omr√•de B2:B6. Returnerer 18,5, fordi kun tredje og fjerde r√¶kke indg√•r i beregningen.

Reference til en celle som kriterie

Hvis du har brug for let at ændre et kriterie, kan du angive det i en separat celle og bruge en reference til denne celle i betingelsen i MIDDEL.HVIS-funktionen.

=MIDDEL.HVIS(A2:A6;".*"&E2&".*";B2:B6)

Denne funktion finder hvilke celler i området A2:A6 som indeholder en kombination af tegn som specificeres i E2 startende og sluttende med enhver kombination af tegn, og beregner gennemsnittet af de korresponderende værdier fra området B2:B6. Hvis E2 = book, returnerer funktionen 18,5.

=MIDDEL.HVIS(B2:B6;"<&E2;C2:C6)

Denne funktion finder de celler fra området A2:A6 som er mindre end værdien specificeret i E2, og beregner gennemsnittet af de korresponderende værdier fra området B2:B6. Hvis E2 = 35, returnerer funktionen 145.

St√łt os venligst!