Eksempel

Betragt den følgende tabel

A

B

C

1

Produktnavn

Salg

Indtægt

2

blyant

20

65

3

kuglepen

35

85

4

notesblok

20

190

5

bog

17

180

6

penalhus

ikke

ikke


warning

I alle eksempler herunder, indeholder området for beregning af summen række #6, men den ignoreres, fordi den indeholder tekst.


Funk_område; Område1; Kriterie1[; Område2; Kriterie2][; … ; [Område127; Kriterie127]]

note

Den logiske relation mellem kriterier kan defineres som logisk OG (Konjunktion). Med andre ord, hvis og kun hvis alle givne kriterier opfyldes, vil en værdi fra den korresponderende celle af det givne Funktions_område blive taget med i udregningen.


Funktionsområde og Område1, Område2... skal have samme størrelse, ellers returnerer funktionen err:502 - ugyldigt argument.

Område 1 – obligatorisk argument. Det er et celleområde, et navn på et navngivet område eller en kolonne- eller række-overskrift, som det tilsvarende kriterie skal anvendes på.

Kriterie1 – krævet argument. Et strengudtryk der repræsenterer en logisk betingelse eller en cellereference til et sådant udtryk. Udtrykket kan indeholde tekst, tal, regulære udtryk eller wildcards (hvis de er aktiveret i beregningsindstillingerne).

Område2 – Valgfri. Område2 og alle de følgende betyder det samme som Område1.

Kriterie2 – Valgfri. Kriterie2 og alle efterfølgende kriterier betyder det samme som Kriterie1.

Funktionen kan have op til 255 argumenter, hviket betyder at du kan give 127 kriterieområder og kriterier for dem.

Hvis en celle indeholder SAND, betragtes det som 1, og hvis en celle indeholder FALSK betragtes det som 0 (nul).

Støt os venligst!