Databjælke Flere indstillinger

Værdiindførsler

Minimum:

Sæt minimumsværdien, hvor databjælken ikke begynder at fyldes.

Maksimum:

Sæt den maksimumsværdi, hvor databjælken fyldes helt.

Indstillinger for minimums- og maksimumsværdierne er:

Bjælkefarver

Positiv:

Sæt farve til positive værdier. Blå er sat som standard.

Negativ:

Sæt farve til negative værdier. Rød er sat som standard.

Fyld:

Vælg mellem farve og farveovergang som fyld.

Akse

Vandret akses placering:

Sæt den vandrette akses placering i cellen.

Farve på den lodrette akse:

Vælg farve på den lodrette akse.

Bjælkelængder

Minimal bjælkelængde (%):

Sæt databjælkens minimale længde i procent af cellens længde.

Maksimal bjælkelængde (%):

Sæt databjælkens maksimale længde i procent af cellens længde.

Vis kun bjælke

Kun databjælken vises. Værdien skjules.

Støt os venligst!