Formular

Dataindtastningsformular er et redskab til at lette dataindtastning i regneark. Med dataindtastningsformularen kan du indtaste, redigere og slette poster (eller rækker) med data og undgå vandret rulning, når tabellen har mange kolonner eller når nogle kolonner er meget brede.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data – Formular...


Forbereder dataindtastningsformular

For at virke mest effektivt, bør Calc datatabellen have en overskriftsrække, hvor hver celles indhold er kolonnens etiket. Indholdet i overskriftens celle bliver etiket for hvert datafelt i formularen.

Aktiverer formularen

  1. Placer markøren i overskriftsrækken i tabellen.

  2. Vælg Data - Formular....

Fylder formularen med data

Indtast data i tekstfelterne. Tryk på Enter eller klik på Ny for at tilføje den til tabellen.

Formular dialogknapper

Ny: udfyld postering (tabelrække celler) med formularfelternes indhold og gå til næste postering eller tilføj ny postering i bunden af tabellen.

Slet: sletter den aktuelle postering.

Gendan: når et formularfelt er redigeret, gendannes der til posteringens oprindelige form.

Forrige postering: flyt til forrige postering (tabel række).

Næste postering: flyt til næste postering.

Luk: luk formularen.

Formular dialogboksen og overskriftsrække celler som feltetiketter

tip

Brug Tabulator og Skift-Tabulator tasterne for at hoppe frem og tilbage mellem tekstbokse og formulardialog.


tip

Du kan også bruge formular-rullebjælken til at skifte mellem tekstbokse.


Genåbner formulardialogen

For at genåbne formular-dialogboksen skal du placere markøren på overskriftsrækken og åbne formularen. Den viste post i formulardialogen er den første datapost. Flyt til den sidste post før du indtaster nye data, ellers vil den aktuelle post blive redigeret.

Støt os venligst!