Weekend er en valgfri parameter – et tal eller en tekststreng angiver hvilke ugedage der er weekend og ikke betragtes som arbejdsdage. Weekend er et tal eller en tekstsreng for weekend som angiver hvornår weekend optræder. Talværdier for weekend antager følgende:

Tal 1 til 7 for to-dages weekend og 11 til 17 for et-dags weekend.

Tal

Weekend

1 eller ignoreret

Lørdag og søndag

2

Søndag og mandag

3

Mandag og tirsdag

4

Tirsdag og onsdag

5

Onsdag og torsdag

6

Torsdag og fredag

7

Fredag og lørdag

11

Kun søndag

12

Kun mandag

13

Kun tirsdag

14

Kun onsdag

15

Kun torsdag

16

Kun fredag

17

Kun lørdag


Weekend tekststreng giver en anden måde at definere ugentlige fridage. Strengen skal altid have syv (7) tegn – nul (0) for arbejdsdage og et (1) for fridage. Hvert tegn i strengen repræsenterer en dag i ugen, startende med mandag. Kun 1 og 0 er gyldige tegn. “1111111” er en ugyldig kombination og må ikke anvendes. Eksempelvis definerer tekststrengen “0000011” lørdag og søndag som fridage.

Helligdage er en valgfri liste af datoer, som skal betragtes som fridage. Listen kan angives ved et celleområde.

Støt os venligst!