Fejlmeddelelse

Definerer den fejlmeddelelse, der vises, når der indtastes ugyldige data i en celle.

Du kan også starte en makro med en fejlmeddelelse. Et eksempel på en sådan makro er vist sidst på denne side.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Validitet - Fejlmeddelelse


Vis fejlmeddelelse når ugyldige værdier indtastes.

Viser den fejlmeddelelser du indtaster i Indholds området når ugyldige data indtastes i en celle. Hvis den er aktiveret, vil meddelelsen vises for at forhindre ugyldig indtastning.

I begge tilfælde, hvis du vælger "Stop", bliver det ugyldige element slettet og foregående værdi bliver genindsat i cellen. Det samme gælder, hvis du lukker dialogerne "Advarsel" og "Information" ved at klikke knappen Annuller. Hvis du lukker dialogerne med knappen OK, bliver det ugyldige element ikke slettet.

Indhold

Handling

Marker handlingen som du vil have til at forekommer når ugyldige data bliver indtastet i en celle. "Stop" handlingen afviser det ugyldige element og viser en dialog som du er nødt til lukke ved at klikke OK. "Advarsel" og "Information" handlingerne viser en dialog som kan lukkes ved at klikke OK eller Annuller. Det ugyldige element er kun afvist når du klikker Annuller.

Gennemse

Åbner dialogen Makro, hvor du kan vælge makroen, der udføres, når ugyldige data bliver indtastet i en celle. Makroen bliver udført efter at fejlmeddelelsen er vist.

Titel

Indtast titlen på makroen eller den fejlmeddelelse, som du ønsker at vise, når ugyldige data bliver indtastet i en celle.

Fejlmeddelelse

Indtast meddelelsen som du vil vise, når ugyldige data bliver indtastet i en celle.

Eksempelmakro:

Herunder er der en eksempelfunktion, der kan kaldes, når der sker en fejl. Bemærk, at makroen tager 2 parametre ind ind, der videre sendes af LibreOffice, når funktionen kaldes:

Funktionen skal returnere en Boolsk værdi. Hvis den returnerer True (sand), beholdes den indtastede værdi. Hvis funktionen returnerer False (falsk), slettes den indtastede værdi og den forrige værdi genskabes.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Ugyldig værdi: " & "'" & Celleværdi & "'"
    msg = msg & " i cellen: " & "'" & Celleadresse & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accepter alligevel?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Fejlmeddelelse")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Støt os venligst!