Indtastningshjælp

Indtast meddelelsen, som du vil vise, når cellen eller celleområdet er markeret i arket.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Validitet - Indtastningshjælp.


Vis indtastningshjælp ved markering af en celle

Viser meddelelsen, som du indtaster i feltet Indhold, når cellen eller celleområdet bliver markeret i arket.

Advarselsikon

Hvis du indtaster tekst i feltet Indhold for denne dialog og så markerer og rydder dette afkrydsningsfelt, går teksten tabt.


Indhold

Titel

Indtast titlen, som du vil vise, når cellen eller celleområdet er valgt.

indtastningshjælp

Indtast meddelelsen, som du vil vise, når cellen eller celleområdet er valgt.

Støt os venligst!