Kriterier

Angiv valideringsregler for de(n) valgte celle(r).

For at tilgĂĄ denne kommando...

Menuen Data - Validitet - Kriterier


Du kan for eksempel definere et kriterium sĂĄsom: "Tal mellem 1 og 10" eller "Tekster der ikke er mere end 20 tegn".

Tillad

Vælg en valideringsindstilling for de valgte celler.

De følgende betingelser er tilgængelige:

Betingelse

Effekt

Alle værdier

Ingen begrænsning.

Hele tal

Kun hele tal der svarer til betingelsen.

Decimal

Alle tal der svarer til betingelsen.

Dato

Alle værdier der svarer til betingelsen. De indtastede værdier formateres næste gang, dialogen kaldes frem.

Tid

Alle værdier der svarer til betingelsen. De indtastede værdier formateres næste gang, dialogen kaldes frem.

CelleomrĂĄde

Tillad kun værdier som er givet i et celleområde. Celleområdet kan specificeres entydigt eller som et navngivet databaseområde, eller som et navngivet celleområde. Området kan bestå af en kolonne eller en række af celler. Hvis du angiver et område af kolonner og rækker, vil kun den første kolonne blive brugt.

Liste

Tillad kun værdier eller strenge specificeret i en liste. Tekststrenge og værdier kan være blandet. Tal valideres til deres værdi, så hvis du indtaster tallet 1 på listen, vil også elementet 100% være gyldigt.

Noteikon

Der gemmes kun op til 255 tegn, nĂĄr du bruger Excel-format.


Tekstlængde

Elementer hvis længde modsvarer betingelsen.

Tilpas

Tillad udelukkende værdier, der resulterer i, at den formel der er intastet i feltet Formel returnerer SAND, når formlen beregnes med den indtastede værdi. Formlen kan være ethvert udtryk, hvis evaluering afsluttes med SAND eller FALSK, eller returnerer en numerisk værdi, hvor en ikke-nul værdi fortolkes som SAND og 0 fortolkes som FALSK.

Formler kan bruge relativ henvisning, Hvis for eksempel cellerne A1:A4 er valgt, markøren er på celle A1 og ER.ULIGE(A1) indtastes i feltet Formel, så kan der kun indtastes ulige tal i cellerne A1 til og med A4.


Tillad tomme celler

Sammen med Funktioner - Detektiv - Marker ugyldige data definerer dette om blanke celler bliver vist som ugyldige data (deaktiveret) eller ej (aktiveret).

Vis udvalgsliste

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

Sorter elementer stigende

Sorterer udvalgslisten i stigende orden og filtrerer dubletter fra listen. Hvis ikke valgt, benyttes rækkefølgen fra datakilden.

Kilde

Indtast det celleområde som indeholder de gyldige værdier eller tekst.

Elementer

Indtast elementerne som bliver gyldige værdier eller tekststrenge.

Data

Vælg den sammenlignings-operator, du vil bruge. De tilgængelige operatorer afhænger at, hvad du valgte i feltet Tillad. Hvis du vælger "mellem" eller "ikke mellem", vises input-felterne Minimum og Maksimum. Ellers vises kun Minimum, Maksimum eller Værdi-knappen-

Værdi

Indtast værdien for datavalideringsindstilling, som du valgte i feltet Tillad.

Minimum

Indtast minimumsværdien for datavalideringsindstillingen som du valgte i feltet Tillad.

Maksimum

Indtast maksimalværdien for datavalideringsindstillingen som du valgte i feltet Tillad.

Støt os venligst!