Gruppering

Gruppering i pivottabeller viser dialogen Gruppering for enten værdier eller datoer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Gruppe og disposition - Gruppering.


Nedre grænse

Specificerer starten af grupperingen.

Automatisk

Angiver om start af grupperingen skal være ved den mindste værdi.

Manuelt ved

Angiver om start af grupperingen skal indtastes af dig selv.

Øvre grænse

Specificerer slutningen af grupperingen.

Automatisk

Angiver om afslutning af gruppering skal være ved den største værdi.

Manuelt ved

Angiver om afslutning af grupperingen skal indtastes af dig selv.

Grupper efter

Specificerer værdiområdet hvor alle gruppers begrænsninger er beregnet.

Antal dage

I tilfælde af gruppering af datoværdier, specificerer antallet af dage at gruppe efter.

Intervaller

I tilfælde af gruppering af datoværdier, specificerer intervallerne der gruppe efter.

Støt os venligst!